Aleksander Kollen som er gravferdskonsulent i Buskerud Begravelsebyrå sier at samarbeidet vil føre til bedre digitaltilbud. Her er Aleksander sammen med sin far og administrerende direktør i Buskerud Begravelsesbyrå, Svein-Thomas Kollen. Foto: Erik Wilthil

Buskerud Begravelsesbyrå blir del av Heder

Skrevet av RED
12.05.2020 18:30 - OPPDATERT 13.05.2020 08:46

Buskerud Begravelsesbyrå i Drammen er med i etableringen av Byrågruppen Heder AS, landets største gruppering av begravelsesbyråer.

– Sammen med 15 andre familiedrevne begravelsesbyråer har vi gått sammen i Byrågruppen Heder, hvor vi i fellesskap kan fokusere på tjenester og kompetanseutvikling, og vi kan dele erfaringer. Ja, rett og slett gjøre hverandre enda bedre, uttaler Svein-Thomas Kollen, administrerende direktør i Buskerud Begravelsesbyrå.

Bedriften ble startet av hans far for over 50 år siden, og i dag jobber også tredje generasjon, Aleksander Kollen, i familiebedriften.

Bedriften ble startet av faren til Svein-Thomas Kollen, administrerende direktør i Buskerud Begravelsesbyrå. Foto: Pia Sønstrød

Nye tider gir nye utfordringer

Alt rundt oss forandres og utvikles, og det påvirker måten vi tar avskjed med våre kjære på. Selv om en gravferd har mange tradisjonelle elementer i seg, skjer det stadig endringer.

Spørsmål rundt livssynsåpne seremonier, gravferd uten seremoni, askespredning og streaming av begravelser er eksempler på dette.

Det er mange samfunnsendringer som påvirker gravferdsbransjen. For eksempel flyttemønster, tilknytning til tros- og livssynssamfunn, økt individualisering, digitalisering av kommunikasjonen og endrede familiesituasjoner, for å nevne noen.

– Ved å gå sammen i Heder er vi trygge på at vi fortsatt kan levere aktuelle og oppdaterte tjenester i et marked i endring. Spesielt digitale tjenester og hjemmesider med god informasjon kan være krevende å utvikle alene, men i fellesskap kan vi få til veldig mye, sier Aleksander Kollen.

Lokalt og verdibasert

Den lokale forankringen vil fremdeles være Buskerud Begravelsesbyrås viktigste fortrinn.

– Vi er lokalt eid og vår virksomhet vil fremdeles være nær innbyggerne i vårt område. Når det nå også står «Heder» på døren, er det for å vise at vi også er en del av noe større. Vi forblir familiedrevet, og menneskene er de samme som før,

[annonse]
understreker Svein-Thomas Kollen.

Det er 16 byråer med totalt 35 avdelinger som nå danner Heder. Navnet er valgt fordi Heder beskriver den virksomheten vi driver, måten vi ønsker å møte de pårørende på, og hvordan de ønsker at seremoniene skal være.

– Heder er et godt og varmt ord. Det er et verdiord som handler om anerkjennelse og respekt på en positiv måte, avslutter Kollen, og understreker at byråene i Heder har fokus på nærhet, personlig service og kunnskap om de lokale tradisjonene.

[email protected]