Hjem Nyheter Beklager flausen med personopplysninger

Beklager flausen med personopplysninger

– Vi har satt inn tiltak for at dette ikke skal skje igjen. Dette er svært beklagelig, sier Olav F. Horne, seksjonsleder for fag og yrkesopplæring i Viken fylkeskommune. 

Ved en feiltakelse lå personopplysninger tilgjengelig på fylkeskommunens nettside i to dager.

Det var i forbindelse med publisering av statistikk mandag 25. mai at opplysninger om navn, fødselsnummer, epost og mobilnummer til søkere av læreplass ble gjort tilgjengelige. Årsaken til dette var en menneskelig svikt. Da fylkeskommunen ble gjort oppmerksom på avviket onsdag 27. mai, ble innholdet umiddelbart fjernet.

I tråd med fylkeskommunens retningslinjer ble Personvernombudet i Viken og Datatilsynet varslet om hendelsen, og tiltak satt i verk for å sikre at slikt ikke skjer igjen. De berørte søkerne ble kontaktet direkte med informasjon.

– Dette er sterkt beklagelig og skal selvfølgelig ikke forekomme. Vi tar dette svært alvorlig, og har igangsatt tiltak for å forhindre at slikt skjer igjen. Det er viktig for oss at innbyggerne er trygge på at vi behandler personopplysninger i tråd med gjeldende regelverk, sier Horne.

[email protected]