Hjem Nyheter Bekrefter interne konflikter i Miljøpartiet

Bekrefter interne konflikter i Miljøpartiet

– Det stemmer at kommunestyregruppa har hatt interne utfordringer, og summen av det har blitt et lite hyggelig arbeidsmiljø som jeg ikke ønsket å være en del av lenger. Men det er mange flotte mennesker i lokallaget som jeg er helt sikker på at vil lykkes med å lage et bedre miljø på sikt, dersom partiet legger til rette for det, sier Lund.

Han har vært kommunestyrerepresentant på vegne av partiet, etter at han ble valgt inn høsten 2019.

– Det kommer jeg til å fortsette med som uavhengig. Jeg beholder også vervet som nestleder i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet, medlem i Rådet for personer med funksjonsnedsettelse og andre valgte verv, sier han.

I MDG har han blant annet vært styremedlem i lokallaget i Drammen og leder av programkomiteen lokalt.

Høydepunkter for han har blant annet vært arbeidet med å lage et arbeidsprogram for lokallaget, samtidig det gode valgresultatet og en spennende valgkamp.

– Det politiske samarbeidet i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet har også vært svært spennende. Jeg gleder meg til å fortsette dette, og jobbe for gode resultater på tvers av partiene, sier han.

Men den siste tiden har ikke vært trivelig for han i kommunestyret. – Utfordringene jeg har møtt på ligger hovedsakelig innenfor siste halvår og gjelder altså interne problemer, som jeg dessverre ikke så noen annen løsning på enn å trekke meg ut fra, sier han.

Årsaken til at han trekker seg ut er at kommunestyregruppa ikke har vært et hyggelig sted å være de siste månedene.

– Tilværelsen i gruppa har bidratt til at jeg har hatt et meget krevende 2020. Det har kostet mer enn det har gitt, og til slutt så mye at det ikke er verdt å bli værende lenger for min del, sier han.

Han sier at han skylder seg selv og sine omgivelser å finne en løsning som gjør at han kan bruke sin energi og tid på positive aktiviteter som gjør han glad.

– Jeg trenger å bruke sommerferien på hyggelige ting, slik at jeg kan se fram mot en høst med nye muligheter. Derfor var det også viktig å finne en løsning på situasjonen før halvåret var slutt, sier han.

Til slutt vil han legge til at han vil forholde seg til partiprogrammet, det han ble valgt inn som og stemme i henhold til dette.

Han regner seg også fortsatt som en del av posisjonen og forholder seg til flertallspartienes samarbeidsavtale, og vil bidra til trygg politisk styring av Drammen i en krevende tid for kommunen.

– Jeg ønsker også de gjenværende medlemmene lykke til med politisk arbeid og arbeidet med å ta vare på hverandre. Jeg håper også MDG som organisasjon tar arbeidet med å ta vare på menneskene i partiet på alvor og fortsetter arbeidet med organisasjonskulturen fremover, sier han.

[email protected]