Hjem Nyheter Brå start på jobben for ny beredskapssjef

Brå start på jobben for ny beredskapssjef

Tidligere har Sten Petter Aamodt jobbet som kaptein og instruktør i Luftforsvaret, høyskoleforeleser innen logistikk, major/kontorsjef i Luftforsvarets forsyningskommando, oberstløytnant/senior staff officer ved Norwegian Defence Logistics Organisation, fylkesberedskapssjef, virksomhetsleder vei, natur og idrett og kommunaldirektør kultur, idrett og byliv i Drammen kommune. Ved nyttår tiltrådte Sten Petter Aamodt stillingen som beredskapssjef i Drammen kommune. Med hovedansvar for kommunens beredskap i krisesituasjoner.

Springflo og Korona 
De siste måneders hendelser med tre springfloer, Korona karantener og Korona smittede har ikke påvirket beredskapen nevneverdig hittil, ifølge beredskapssjefen.

– En springflo berører vassdraget helt opp til Hokksund som ved høy- og lavvann, men det var lite av den kommunale infrastrukturen som ble berørt. Så vi tenker at det skal mer til før det blir noen utfordringer.

Som siviløkonom med spesialisering innen logistikk har Aamodt et fortrinn i forhold til hvordan ting henger sammen.

– Napoleon var den første som begynte med logistikk med sin General Maréchal des logis. Som general fikk han ansvaret for logistikken. «Losji» kommer av det samme og innebærer at du skal tilby både mat og husrom. Det med å tenke helhet er noe jeg har tatt med meg fra både logistikken og forsvaret. Det er viktig å benytte ressursene du har til rådighet inn mot et mål. Og i en kommune har vi mange ressurser å spille på, opplyser beredskapssjefen i Drammen kommune.

I forhold til et koronautbrudd er de kommunale ressursene en viktig faktor, skal vi tro Aamodt.

–Et utbrudd kan medføre at folk ikke kan gå på jobb. Med et stort sykefravær opp mot 25 prosent, og kanskje høyere vil det bli en utfordring til å få de viktigste funksjonene til å fungere. Og det er det vi planlegger nå. For det kan skje at vi ikke klarer å stanse et smitteutbrudd. Og det er der utfordringen vår ligger, sier Sten Petter Aamodt.

PRESSEKONFERANSE: Tirsdag 3. mars holdt Drammen kommune den første pressekonferansen for å oppdatere pressen om korona tilstanden. Beredskapssjef Sten Petter Aamodt (f.v.), kommunalsjef for helsetjenester Hilde Crowo, smittevernoverlege Einar Sagberg og kommunikasjonssjef Lars Arntzen. Arkivfoto: HINA ASLAM

Egne planer
Siden nyttår har Drammen kommune jobbet med å utarbeide beredskapsplaner i forhold til beredskap og den siste tiden spesielt pandemiplan.

– Slik jeg ser det er kommunen godt forberedt på et eventuelt pandemiutbrudd da virksomhetene blant annet jobber med å forberede seg på et stort sykefravær, og hva de gjør hvis de blir rammet, sier Aamodt og påpeker at det er flere yrkesgrupper som lett utsettes for smitte.

– Ansatte innen omsorg har pasienter som helst ikke skal smittes. Noe som gjør at du som ansatt må være oppmerksom på hvor grensen går i forhold til det å gå på jobb, sier han og forteller at tilfellet på Ullevål sykehus var det første læringspunktet på nasjonalt nivå.

–Alle som har vært utsatt for smitte, eller har vært i et område hvor det pågående smitte må i hjemmekarantene etter reisen. Og ifølge nye retningslinjer fra nav kan man få 14 dagers sykemelding  hvis du har vært på reise i et smitteområde.

Ved et koronautbrudd er det en fordel med egenberedskap.

– Det er mulig å handle på nettet og få varene kjørt hjem til deg, sier Sten Petter Aamodt og minner om at det viktigste du gjør dersom du er satt i karantene, eller er smittet er å ikke utsette andre for smitte.

I rådhuset har kommunen satt ut dispensere med Antibac. Det er også innført forbud mot klemming og hånd hilsning for de ansatte.

– I tillegg er helsevesenet prioritert i forhold til smittevernutstyr og Antibac. Det er derfor det ikke er Antibac å oppdrive ute i butikkene og apotek for tiden, opplyser Sten Petter Aamodt.

[email protected]