Hjem Nyheter Betaler litt mer i Drammen

Betaler litt mer i Drammen

Statistisk sentralbyrå har nå publisert de endelige tallene som viser hvor mye penger en «vanlig» husstand skal ut med i kommunale avgifter nå i 2019.

Avgifter i Drammen
Her fremkommer det at totalsummen for Drammen kommune er 14.418 kroner. Dette er da inkludert moms, som innbyggerne også må betale. Det er 410 kroner mer enn snittet i Norge, som er 14.008 kroner.

Når vi snakker om en «vanlig bolig», så er dette beskrevet som en standard bolig på 120 kvadratmeter. Det er årsgebyr for vannforsyning, avløp, avfall og feiing som er medregnet her. 

Skiller 20.000 kr
Det er himmelvid forskjell mellom de kommunene som ligger på topp og de som er nederst på gebyrtabellen. Aller dyrest i Norge er Hægebostad i Vest-Agder, der samlede avgifter ligger på ikke mindre enn 26.028 kroner for en standard bolig. 

Neste på listen er Engerdal kommune i Hedmark, med 22.568 kroner. Det er 14 kommuner i Norge som har over 20.000 kroner i kommunale gebyrer for en «vanlig» bolig.

I andre enden finner vi Årdal i Sogn og Fjordane, der avgiftene ligger på kun 6.050 kroner.

ILLUSTRASJONSFOTO

Topp og bunn i Buskerud
Det er store forskjeller også i Buskerud. På toppen finner vi Flesberg kommune, der avgiftene beløper seg til 22.233 kroner, mens Kongsberg kommune er billigste i Buskerud med en sum pålydende 7.975 kroner.

Blant de 422 kommunene i Norge, så finner vi Drammen kommune rett over midten på 175. plass.

– En kommune kan ikke bestemme selv hva prisene skal være. Man skal ta hensyn til hva tjenestene faktisk beløper seg til. Innbyggerne skal ikke betale mer enn hva det koster å levere tjenesten, det vil si at selvkost setter en øvre ramme for hva kommunen kan kreve inn i kommunale avgifter, forklarer SSB om temaet på sine nettsider. 

[email protected]

Slik regnes vannavgiften ut

Vannavgiften er basert på et vannforbruk etter kommunens satser for stipulert forbruk, eller basert på et vannforbruk på 175 kubikkmeter i året der det er vanligst å betale etter faktisk forbruk.

Kommunale gebyrer i Buskerud

Kommunale avgifter for en standard bolig på 120 m2, 2019. Kilde: SSB

Kommune          Sum

Drammen           14.418
Nedre Eiker        14.195
Lier                        13.815
Flesberg              22.233
Sigdal                    18.851
Krødsherad        17.358
Rollag                   17.014
Flå                          16.918
Hurum                  16.243
Ringerike            16.068
Nore og Uvdal   15.471
Ål                           15.226
Modum               15.160
Hemsedal           13.488
Hole                      12.495
Gol                        12.258
Røyken                11.948
Hol                         11.765
Øvre Eiker           11.703
Nes                       11.449
Kongsberg          7.975

Norge (akkumulert)       14.008