Hjem Nyheter Betaler mye for kommunale veier

Betaler mye for kommunale veier

Rundt omkring i Drammen kommune snirkler det seg totalt 540 kilometer med vei. Dette er da summen av alle eieformer. Det er faktisk nest mest privat vei, med 206 kilometer i Drammen kommune. Videre er det 224 kilometer med kommunalvei, 84 kilometer med fylkesvei og til slutt 26 kilometer med Europa-/riksvei.

Ulike eiere
Et godt spørsmål til quizen er hvor mange kilometer med vei det er i Norge. Rett svar er nærmere 200.000 kilometer, nærmere bestemt 193.219. Det er ikke mindre enn fem ganger rundt jorden. Faktisk er over halvparten av dette (98.317 km) private veier. 

Så er det nesten 40.000 kilometer vei i Norge som kommunene tar seg av, der kommunene selv sørger for drift og vedlikehold.

Et annet quiz-spørsmål; hvilken kommune i Norge har mest vei? Rett svar er Oslo med 3.364 kilometer. I andre enden er Norges minste kommune, Utsira i Rogaland, med kun 13 kilometer veibane.

Pengebruken
Vi har sett nærmere på de kommunale veiene, for dette er jo noe kommunene selv betaler for. Totalt har alle 423 kommuner i Norge hatt netto utgifter tilsvarende seks milliarder kroner i fjor. I Drammen kommune ble sluttregningen på 111 millioner kroner.

Målt per innbygger blir tallene enda mer interessante, for det er store forskjeller både demografisk og i innbyggertallet. Den kommunen i Norge som bruker mest penger på kommunale veier, per innbygger, er lille Bykle i Aust-Agder, der det går 12.579 kroner per snute. I andre enden finner vi Nesodden kommune i Akershus, der det kun ble brukt 362 kroner per beboer. 

På denne landsoversikten er Drammen nummer 172 med 1.614 kroner per innbygger. 

Dette går pengene til
Hva inngår i de kommunale utgiftene? Fra Statistisk sentralbyrås egen oversikt fremkommer det at dette dreier seg om utgifter knyttet til drift, vedlikehold, påkostning og anleggelse av kommunale veilenker, gang- og sykkelstier, vei- og gatelys, samt andre tiltak for kjørende og for å ivareta miljø og trygghet for mye trafikanter. 

– Herunder planlegging, prosjektering, forvaltning og administrasjon, poengterer byrået.

Beløpene vi referere til her er netto utgifter, og eventuelle inntekter er dermed ikke mer her. 

Veier i Buskerud
Det er totalt 11.735 kilometer med vei i Buskerud, og Ringerike kommune innehar det største strekket, med totalt 1.360 kilometer. Deretter følger Hol med 855 km. Flå kommune har minst, med 269 kilometer vei.

Målt per innbygger er det dem i Hol kommune som betaler mest, med 3.425 kroner per snute. I andre enden finner vi Lier, der nettoutgiftene var 472 kroner per innbygger.

[email protected]

 

Veier i Buskerud

Antall km, og kroner i netto driftsutgifter på kommunale veier. 2018. Kilde: SSB

Privat   Kommunal      Fylkesv.           Europa/riksv.  Kr per innb (kommunal vei)

Nedre Eiker    175      104      26        14        727
Drammen       206      224      84        26        1.614
Lier                  352      145      93        28        472
Øvre Eiker       329      106      123      37        1.289
Hol                  655      52        90        58        3.425
Ål                     536      84        52        25        3.322
Nore og Uvdal 575      71        182      0          3.185
Flå                   185      21        27        36        2.016
Rollag              194      29        64        0          1.786
Flesberg          265      32        139      0          1.707
Hemsedal       399      33        34        46        1.561
Nes                  403      60        48        28        1.470
Gol                  420      43        49        36        1.466
Krødsherad     173      44        78        6          1.272
Kongsberg       381      160      148      25        1.195
Modum           344      101      127      20        1.187
Sigdal              491      45        135      0          1.088
Røyken                        260      101      45        17        1.003
Ringerike        812      227      183      138      930
Hurum             217      71        63        9          808
Hole                168      33        41        29        753

Norge              98.317     39.545           44.645      10.712  1.126