Hjem Nyheter Bidro til at 1.000 innvandrere kom i jobb

Bidro til at 1.000 innvandrere kom i jobb

Internasjonale Drammen er et samarbeid mellom NAV, Drammen kommune og Næringsforeningen i Drammensregionen. Målet er at Internasjonale Drammen skal bidra til at minst 300 innbyggere med innvandrerbakgrunn kommer seg i arbeid hvert år.

Internasjonale Drammen startet som et prosjekt hvor Næringsforeningen, fra oppstart i 2016 og ut 2019, hadde ansvaret for den daglige driften.

Les også: Kraftig økning i ledigheten blant innvandrere

Fra 2016 til 2019 hjalp prosjektet 1.000 personer med innvandrerbakgrunn i jobb.

Nye Drammen kommune har et mål om å inkludere flere i arbeidslivet, hente ut potensialet i mangfold og forhindre utenforskap.

– For å lykkes med dette fortsetter Internasjonale Drammen, denne gangen ledet av NAV Drammen. NAV har integrert Internasjonale Drammen i vanlig drift og samarbeidet er ikke lenger tidsbegrenset, forteller Emil Bischoff som er koordinator for Internasjonale Drammen hos NAV Drammen.

Siden prosjektet ble relansert i september 2020, så har de ennå ikke tall på hvor mange personer med innvandrerbakgrunn som har kommet i jobb i år.

– Vi vet at mangfold lønner seg både for individer, virksomheter og samfunnet, sier han.

Om lag 28 prosent av befolkningen i Drammen har innvandringsbakgrunn, og tallene viser at innvandrere fortsatt har en uforholdsmessig høy arbeidsledighet sammenlignet med gjennomsnittlig ledighet i Norge.

–  Det betyr at næringslivet fortsatt har et uforløst potensial i å øke mangfoldet. Vi har mange innbyggere som i dag ikke får brukt kompetansen og erfaringene sine, og det ønsker vi å gjøre noe med. For å lykkes trenger Internasjonale Drammen gode samarbeidspartnere som bidrar med erfaringer og muligheter, mener han.

De håper derfor at flere arbeidsgivere vil ta kontakt for å jobbe sammen med dem.

– Sammen kan vi finne flere muligheter for enda flere mennesker, sier han.

[email protected]