Emil Bischoff er koordinator for Internasjonale Drammen i NAV Drammen. Prosjektet har bidratt til at 1.000 innvandrere fra Drammen har kommet seg ut i jobb. Foto: Nav Drammen

Bidro til at 1.000 innvandrere kom i jobb

Skrevet av Hina Aslam
25.09.2020 15:30 - OPPDATERT 28.09.2020 20:41

Internasjonale Drammen er overført til NAV Drammen for fast drift, men det er fortsatt et samarbeid mellom næringsforeningen, NAV og Drammen kommune.

Internasjonale Drammen er et samarbeid mellom NAV, Drammen kommune og Næringsforeningen i Drammensregionen. Målet er at Internasjonale Drammen skal bidra til at minst 300 innbyggere med innvandrerbakgrunn kommer seg i arbeid hvert år. 

Internasjonale Drammen startet som et prosjekt hvor Næringsforeningen, fra oppstart i 2016 og ut 2019, hadde ansvaret for den daglige driften. 

Fra 2016 til 2019 hjalp prosjektet 1.000 personer med innvandrerbakgrunn i jobb.

Nye Drammen kommune har et mål om å inkludere flere i arbeidslivet, hente ut potensialet i mangfold og forhindre utenforskap. 

- For å lykkes med dette fortsetter Internasjonale Drammen, denne gangen ledet av NAV Drammen. NAV har integrert Internasjonale Drammen i vanlig drift og samarbeidet er ikke lenger tidsbegrenset, forteller Emil Bischoff som er koordinator for Internasjonale Drammen hos NAV Drammen.

Siden prosjektet ble relansert i september 2020, så har de ennå ikke tall på hvor mange personer med innvandrerbakgrunn som har kommet i jobb i år. 

- Vi vet at mangfold lønner seg både for individer, virksomheter og samfunnet, sier han.

Om lag 28 prosent av befolkningen i Drammen har innvandringsbakgrunn, og tallene viser at innvandrere fortsatt har en uforholdsmessig høy arbeidsledighet sammenlignet med gjennomsnittlig ledighet i Norge. 

-  Det betyr at næringslivet fortsatt har et uforløst potensial i å øke mangfoldet. Vi har mange innbyggere som i dag ikke får brukt kompetansen og erfaringene sine, og det ønsker vi å gjøre noe med. For å lykkes trenger Internasjonale Drammen gode samarbeidspartnere som bidrar med erfaringer og muligheter, mener han.  

[annonse]
De håper derfor at flere arbeidsgivere vil ta kontakt for å jobbe sammen med dem.

 - Sammen kan vi finne flere muligheter for enda flere mennesker, sier han.  

[email protected]