Hjem Nyheter Billigere på bussen fra 1. februar

Billigere på bussen fra 1. februar

Enkeltbillett for barn og honnør i én sone kuttes til 13 kr, mot 21 kr i dag. Denne gruppen reiser mest med buss i Buskerudbyen, og får størst prosentvis reduksjon.

Ny pris på enkeltbillett for voksne i én sone blir 25 kr, mot dagens 36 kr. I dag selges 70 prosent av alle enkeltbillettene hos Brakar innenfor én sone i Buskerudbyen. Det betyr at svært mange får glede av prisreduksjonen på sine reiser.
Alle som har periodebillett for 30 dager får lavere pris.

Prisen blir redusert med 60 kr, og vil koste 770 kr i første sone. 30-dagers periodebillett for studenter blir 462 kr, mot 498 kr i dag.
Overgangsbillett til buss for de som har periodebillett hos Vy kuttes til 480 kroner for 30 dager.

Satsing på buss virker 

Når vi satser på buss, så tar flere buss. Det bekrefter tallene. Derfor er det positivt at vi får til et priskutt som vil være et godt bidrag inn i arbeidet med å få enda flere til å velge bussen, sier Gunn Cecilie Ringdal, ordfører i Lier og nestleder i den politiske styringsgruppen i Buskerudby-samarbeidet, ATM-utvalget.

– Det er bra at så mange i Buskerudbyen får kjøre billigere med bussen. Jeg kommer til å jobbe for å få én sone i hele nye Drammen når Viken nå skal se på ny takst- og sonestruktur for det nye fylket, sier Monica Myrvold Berg, ordfører i Drammen og nyvalgt leder av ATM-utvalget.

Belønningsmidler

I slutten av november kom den offisielle bekreftelsen fra samferdselsministeren om at Buskerudbyen får 160 millioner kroner i statlige belønningsmidler de neste to årene. I tillegg har regjeringen i forslaget til statsbudsjett lovet 20 millioner kroner ekstra i året til billigere bussbilletter.

Den nye belønningsavtalen betyr at dagens forsterkede busstilbud i Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg kan opprettholdes. Avtalen sikrer også midler til andre viktige samferdselstiltak som bygger opp under nullvekstmålet for personbiltrafikken.

Denne uken ble det vedtatt i Buskerudbyens organer og styret i Brakar hvordan ekstrabevilgningen på 20 millioner kr skal brukes.

Siden 2010 har Buskerudbysamarbeidet mottatt totalt én milliard kroner i statlige belønningsmidler.