Hjem Arkiv Bøketrær råtner på rot

Bøketrær råtner på rot

Det håper parkforvalter Alf Håland i Drammen kommune og Ole Gunnar Grundstrøm, rodeleder hos Håkonsen og Sukke.

Det er oppdaget plantesykdommene Kretzschmaria deusta og Phytophthora ramorum på noen av Bacheparkens store bøketrær, som betyr at disse trærne må felles for å hindre spredning og fordi trærne er i ferd med å råtne på rot.
Grundstrøm og Håland er på befaring i Bacheparken, vis a vis Rosenkrantzgata, og plukker vekk noen blader for å komme til området med svart kullskorpe, hypoxylong, på bøketreets stamme.
– Svart kullskorpe angriper raskt frisk ved, og treet svekkes og råtner på rot slik at bare skallet, barken, står igjen. Derfor er viktig at vi får felt treet, slik at det ikke utgjør fare for folk som ferdes i området, uttaler Grundstrøm til Drammen kommune.

Sporene fra svart kullskorpe kan spres med vinden. Derfor er det viktig å felle de syke trærne for å hindre smittespredning slik at de friske trærne bevares.
[email protected]