Utvikling i totalpris og kjøpesum på boliger i borettslag. Differansen utgjør fellesgjeld. I tusen kroner. NBBL

Boligprisene steg 2,1 prosent

Skrevet av RED
08.01.2020 18:30 - OPPDATERT 13.01.2020 17:29

NBBLs prisstatistikk viser at prisen på borettslagsboliger var uendret i 4. kvartal. I løpet av 2019 økte de 2,1 prosent.

De regionale tallene viser sterkest prisvekst i Oslo, det øvrige Østlandet og i nord. I sum har det ikke vært store differanser mellom regionene, og vi legger dermed bak oss to år med moderat boligprisvekst.

 – NBBL tror at utviklingen fortsetter i 2020 og forventer at boligprisene om ett år vil være på omtrent samme nivå som i dag, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes.

Brems i 2020
Prognosen er i hovedsak basert på følgende argumenter:

  1. Veksten i norsk økonomi dempes.
  2. Befolkningsveksten har avtatt, samtidig som det bygges og ferdigstilles mange boliger også i 2020.
  3. Det tar tid før renteøkningene i 2019 får full effekt, de vil dermed bremse markedet også i 2020.
  4. Boliglånsforskriften videreføres og holder potensielle boligkjøpere utenfor markedet. 
Les mer om tallen på https://www.nbbl.no/media/13997/prisstatistikk-q4-2019.pdf

[email protected]

Nøkkeltall 4. kvartal 2019

Gjennomsnittlig totalpris: kr 2 727 000 
Endring i totalpris: 0,0 pst.

Gjennomsnittlig kjøpesum: kr 2 383 000
Gjennomsnittlig fellesgjeld: kr 344 000
Fellesgjelden utgjør: 12,6 pst. av totalprisen
Omsatte boliger i utvalget: 2 261

Bevegelser på årsbasis
Endring i totalpris fra 4. kvartal 2018: 2,1 pst.

Les mer om:

NBBL Boligpriser