Hjem Annet Hva du bør vite om lån til bil

Hva du bør vite om lån til bil

Trenger du et billån, men er usikker på hvilke regler og begrensninger som gjelder? Her viser vi deg hvilke alternativer som eksisterer på det norske markedet, samt de ulike fordelene og ulempene som følger med hvert valg.

Billån kan deles inn i to ulike kategorier: Et lån der banken tar pant i kjøretøyet, og et lån som utbetales uten at det stilles sikkerhet for pengene. Sistnevnte omtales ofte som et forbrukslån.

Det billigste alternativet vil nærmest alltid være et lån med sikkerhet. Et billån med sikkerhet vil i teorien kunne innvilges med en effektiv rente som ligger under 5 prosent. Til gjengjeld kan et usikret billån fort koste deg 15-20 prosent i årlig effektiv rente, enda mye avhenger av din egen kredittverdighet.

PS: Du kan lese mer om forholdet mellom kredittscore/kredittverdighet og rente senere i artikkelen.

Derfor er finansiering med sikkerhet billigere

Ettersom banken har tatt «pant» i kjøretøyet betyr det også at den påtar seg en lavere risiko for økonomiske tap. Skulle kunden slutte å betale ned billånet vil banken inndrive kjøretøyet, før det selges for å dekke inn utestående gjeld.

Med andre ord: Banken er den reelle eieren av bilen ettersom de har tatt pant i kjøretøyet. Eierskapet overføres først til låntaker når gjelden er nedbetalt i sin helhet.

Et tips før du søker om lånet

Èn vanlig feil som begås av norske låntakere, er at de unngår å sammenligne priser (renter) fra flere banker på forhånd. I dag finnes det et høyt antall meglere (finansagenter) som kan utføre denne jobben på vegne av privatpersoner.

Kort forklart: En finansagent har et samarbeid med X antall banker (f.eks 10 stk). De videreformidler søknaden din til alle partnerbankene som deretter kommer med et motsvar. Et eksempel på en slik aktør er AS Financiering, en norsk agent som samarbeider med ulike banker.

Det er en åpenbar fordel for kunden, som slipper å fylle ut 10 ulike søknader manuelt. Det sparer deg for tid og gjør det enklere å oppnå en lav rente på billånet. Det vil heller ikke koste noe ekstra å bruke en finansagent.

Ulempen er at finansagentene har et begrenset antall partnerbanker og at søknaden derfor ikke eksponeres mot alle bankene i Norge. Du kan derfor i teorien gå glipp av en enda lavere rente. Likevel er det verdt å bruke en finansagent hvis du ønsker å spare tid, samt oppnå en lavere finansieringskostnad.

Du må stille egenkapital

For å få innvilget et billån med sikkerhet er det vanlig at bankene krever at du betaler ned en egenkapital på rundt 35% av kjøpesummen. Her finnes det noen unntak, men dette er standard praksis. Andelen av egenkapital

Forholdet mellom renter og kredittscore

Vi skal ikke gå for dypt inn på dette temaet, men det er særlig én ting du bør kjenne til: Renten bankene tilbyr deg på et billån vil alltid reflektere den teoretiske risikoen de pådrar seg når de låner ut penger.

For å beregne søkers kredittscore (kredittverdighet) vil bankene vurdere en rekke forhold, noe som inkluderer:

  • Fjorårets skattemelding med fokus på forholdet mellom gjeld og inntekt
  • Hvilken type gjeld søker sitter med. Noen typer gjeld kan telle i negativ retning, f.eks lån som stammer fra kredittkort og forbrukslån. Derimot vil banken som oftest ha en mer nøytral holdning ovenfor studielån og boliglån.
  • Informasjonen som hentes inn fra gjeldsregisteret. Norge fikk i 2019 et nytt register over usikret gjeld. Som en del av vurderingen vil banken lete etter betalingsanmerkninger og inkassosaker. Merk at registeret kun viser inkassosaker knyttet til forfalte gjeldsfordringer (f.eks fra lån uten sikkerhet).
  • Har du vært kunde i banken tidligere og betalt ned lånet som avtalt? Det kan ha en positiv innvirkning på hvilken rente du tilbys.

Kort om betalingsanmerkninger: En anmerkning noteres i gjeldsregisteret dersom man ikke har betalt ned et lån som avtalt. Det er et rødt flagg for potensielle banker, og du vil ikke få innvilget et billån hvis du har en slik anmerkning stående. Loven tilsier at disse anmerkningene skal slettes så raskt som mulig etter at billånet er innfridd.

Slik fungerer et billån uten sikkerhet

Et annet alternativ for å finansiere bil er å velge det som kalles for et «lån uten sikkerhet». Lånet innvilges uten krav til verken egenkapital eller pant i kjøretøyet. Hvorvidt dette kan kalles en fordel er diskutabelt, men finansieringsformen kan i prinsippet være en akseptabel løsning i utvalgte tilfeller.

Ta kjøpet av veteranbiler som et eksempel. Norske banker har som oftest et krav om at bilen må være maks 12-13 år gammel for at de skal kunne tilby billån med sikkerhet. Derfor vil det ikke være tilgjengelig ved kjøp av eldre biler. Her kan en løsning med usikret finansiering være et greit alternativ.

Ulempen med denne låneformen er at renten kan være langt høyere. I prinsippet kan det sidestilles med å ta opp et vanlig forbrukslån, hvor renten er variabel. I Norge er det mulig å oppnå usikrede lån med effektive renter fra ca. 8 prosent, men det tilbys kun til et lite knippe kunder (de med best kredittverdighet).

Har du en stabil privatøkonomi med et sunt forhold mellom inntekt og gjeld er det heller realistisk å få en eff.rente rundt 12-13 prosent. Mange ender derimot opp med å betale langt høyere satser, ofte over 20 prosent per år.

Av den grunn er ikke usikrede billån noe som anbefales, med unntak av noen svært få tilfeller.

Forsikring kreves – uavhengig av finansieringstype

For å kunne registrere en bil i Norge og få skilter med oblat er du nødt til å ha ansvarsforsikring, uavhengig av bilens tilstand og verdi. Hvorvidt du velger et billån med eller uten sikkerhet vil ikke ha noen innvirkning på dette punktet.

Årsaken er at du risikerer å skade andre i trafikken. Forsikring er derfor påkrevd for alle norske kjøretøy med skilter, uavhengig av hvorvidt de er i bruk eller ikke. Du kan lese mer om de ulike forsikringene hos NAF.

Derimot vil det stilles lavere krav til forsikring hvis du velger et billån uten sikkerhet. Da er det kun ansvarsforsikring som er påkrevd. Er billånet sikret med pant er det derimot oftest krav om at man kjøper minst delkasko.

Etableringsgebyr kr 2.500,–, termingebyr kr 95,–, tinglysningsgebyr 1.051,-. Lån kr 150.000, 35% egenkapital, o/5 år, nom. 2,95% eff. 5,12 %, totalt kr 171.042,-