Hjem Annet Bosettingen på gårder stuper videre

Bosettingen på gårder stuper videre

 

Tabellene til Statistisk sentralbyrå, som forteller hvor mange av innbyggerne som bor på en landbrukseiendom, viser at det fortsatt er sterk nedgang i Norge. I hele landet bor det knapt 370.000 personer på slike gårdsbruk, og av disse kommer 490 fra Drammen kommune.

Det er først og fremst utviklingen som er interessant her. Stadig færre bor på landbrukseiendommer, og bare på de siste tre årene er antallet redusert med 20.000 i Norge. Dette tilsvarer en nedgang på fem prosent. 
I Drammen er antallet gått ned med 25 personer, som utgjør nesten fem prosent reduksjon her også.

Av alle nordmenn er det nå syv prosent som bor på slike landbruk, mens andelen i Drammen naturlig nok er en del lavere; 0,7 prosent.

I Buskerud er det 22.600 personer som bor på landbruk, som er åtte prosent av alle som bor her. Sogn og Fjordane er på topp med drøye 20 prosent.

I Buskerud er Rollag høyest på tabellen med 43 prosent, mens Drammen kommune er sist med 0,7 prosent.

Av alle 422 kommuner er Drammen Norges 411. største landbrukskommune, om en måler etter andelen av innbyggerne som bor på slike bruk. Eller; det er bare elleve kommuner som har mindre andel enn Drammen.

[email protected]

 

BEFOLKNING PÅ LANDBRUKSEIENDOMMER I BUSKERUD

Kommune          Antall innb.        Andel av alle innbyggere

 

Rollag                   606                         42,9

Nore og Uvdal   1.032                     41,6

Sigdal                    1.214                     34,8

Flesberg              860                         32

Ål                            1.349                     29,2

Hemsedal           675                         27,5

Flå                          290                         27,1

Nes                        800                         23,9

Krødsherad        519                         22,8

Gol                         999                         21,9

Hol                         716                         15,8

Modum               1.937                     14

Hole                      741                         10,8

Øvre Eiker           1.940                     10,3

Ringerike            2.961                     9,8

Lier                        2165                       8,3

Kongsberg          1.798                     6,6

Hurum                  468                         5

Røyken                 695                         3,1

Nedre Eiker        328                         1,3

Drammen           490                         0,7

 

Norge                   369.527                7,0

 

PS: Landbruk er en fellesbetegnelse for jordbruk, husdyrhold, skogbruk, hagebruk og andre primærnæringer, og omfatter en rekke næringsgrener der foredling av jord til kulturplanter eller beite er grunnleggende for produksjonen