Hjem Nyheter Brakar får 40 mill – nødvendig pusterom

Brakar får 40 mill – nødvendig pusterom

– Støtten fra Viken fylkeskommune er veldig viktig, og gir oss et helt nødvendig økonomisk pusterom. Det betyr at vi nå kan konsentrere oss om å gjøre jobben vår, nemlig sørge for å få barn og ungdom til skolen og voksne til jobb trygt og godt og med lav smitterisiko, sier Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar. 

Billettinntektene til Vikens kollektivselskaper er anslagsvis redusert med inntil 90 prosent fra 12. mars.

Allerede før påsken ble Viken fylkeskommune tildelt 230 millioner kroner til den statlige tiltakspakken til håndtering av kollektivselskapenes krevende økonomiske situasjon.

Disse midlene hjalp kollektivselskapene i noen uker, men med fortsatt store inntektstap som følge av videreføringen av en rekke koronatiltak, er det nå behov for mer midler.

Nå som fylkeskommunen gir ytterligere 240 millioner kroner til Ruter og Brakar vil det gi et pusterom til selskapene. 

Trenger mer 

Om det er nok? Slik svarer Sundfjord: 

– Det samlede inntektstapet til Ruter er beregnet 330-370 millioner kroner for de kommende månedene, Brakar 13-17 millioner kroner per måned og Østfold Kollektivtrafikk 8 millioner kroner per måned.  Bortfallet av inntekter vil, dersom det ikke kompenseres, få store konsekvenser for kollektivtilbudet. Vikens krav om full kompensasjon for bortfall av billettinntekter i kollektivtrafikken er viktig for Brakar, sier han.

Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar er glad for all den støtten de får. Foto: Brakar

Administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter mener hjelpen Viken fylkeskommune nå gir er svært viktig. 

– Vi vet at koronasituasjonen gjør at vi står foran kostbare løsninger i kollektivtrafikksystemet også resten av året. Dette håper vi sentrale myndigheter tar med i de videre beregningene, uttalte hun i en pressemelding fra fylkeskommunen. 

Åpner opp mer

Brakar har siden skolene åpnet den 27. april kjørt normale rutetider som før var redusert på grunn av korona.

– Nå når vi har en forsiktig åpning av samfunnet er det viktig at vi kjører med god kapasitet slik at det er god plass på bussen, sier Sundfjord.

I tillegg har de åpnet kundesenter igjen.

Der har de gjort tilpasninger som styrker smittevernet med blant annet pleksiglass, antibac, forsterkede vaskerutiner og tydelig merking.

Tiltak som er godt kjent fra butikkene. I tillegg jobber betjening i reduserte skift slik at vi har få ansatte på jobb og kan overholde avstandskravet også bak skranken.

Har det vært et tilbud som du tror kundene deres har savnet?

– Både ja og nei. Kundene har vært lojale mot smittevernrådene som myndighetene har gitt. Det betyr at de ikke har trengt bussen like mye som før. Når det gjelder kundesenteret har vi en del henvendelser fra kunder som har savnet dette, men opplever at de har hatt stor forståelse for at vi har stengt dørene i en periode, sier han. Og oppfordrer sine kunder til å bruke billett appen.

[email protected]