Hjem Arkiv Flerbrukshallen innviet

Flerbrukshallen innviet

Fram til i dag har 555 skoleelever hatt en trang tilværelse i liten gymsal i skolebygget fra 1914 og en større tumleplass ute på Tegleverkstomta.

Den nye flerbrukshallen med stor takhøyde og en håndballbanes størrelse gjør alt både enklere og triveligere for både elever og lærere, samt foreningslivet i nærområdet. Hallen fylles garantert med aktivitet fra tidlig morgen til sene kveld.

– I 2018 startet byggearbeidet, og flerbrukshallen med aktivitetsrom, garderober og lager er tilpasset kravene fra Kulturdepartementet. I tillegg inneholder hallen to klasserom og to grupperom, kjøkken og rom for sosiale aktiviteter, sier ordfører Tore Opdal Hansen, som har tatt med seg en politikerdelegasjon for å befare den nye hallen.

– Byggeprosjektet ble bestilt av bystyret i 2015 etter at skolebehovsanalysen fra 2014 signaliserte en betydelig økning av antall elever på Brandengen skole i årene framover. Flerbrukshallens bruttoareal er 2.400 kvadratmeter med en investeringsrammen er på 62,9 millioner kroner, legger ordføreren til, og følger med glede rektor Gro Tveten på befaring rundt i den lyse og praktiske hallen.

TAKKNEMLIGE: Elevrådets Lucas og Julian takker ordfører Tore Opdal Hansen og byens politikere, og gleder seg veldig til å ta i bruk flerbrukshallen. BIRGITTE SIMENSEN BERG

Aktivitet og nytt bygg

– Vi i Ski- og ballklubben Skiold skal samarbeide med Brandengen skole i prosjektet Aktivt lokalsamfunn, forteller Morten Hansen, noe han og klubbmedlemmene gleder seg til. Noe naturligvis også elevene gjør, som har én times fysisk fostring hver dag. Gjerne innbakt i andre fag, som norsk og matematikk.

– Jeg ble rørt, da jeg gikk inn her. Vi har jobbet for dette i 10 år, og flerbrukshallen vil bidra til et enda bedre og aktivt lokalsamfunn, sier rektor Gro Tveten.

Vegg i vegg med flerbrukshallen er det klart for ny graving og bygging. Neste høst vil et 3.000 kvadratmeter stort skolebygg, som skal romme velkomstklasser, 12 klasserom for de yngste elevene og skolefritidsordning (SFO) være klar til bruk.

[email protected]