Hjem Nyheter Briller for drammensere i 150 år

Briller for drammensere i 150 år

Firmaet ble etablert i 1869 og er et av Norges eldste optikerfirmaer. Opprinnelig holdt firmaet til i skomagermester Ristvets gård i Bragernes Baggade. I fem generasjoner var butikken i familiens eie, og i 2014 kjøpte May Gunn Brandsgård Kveum fra Svene butikken. Hun solgte den videre til firmaet Vig AS for et år siden, og i dag jobber hun som optiker i butikken.

90 år i samme bygg

Onkelen Ole Larsen Hommerstad drev en større urmaker og brilleforretning på «hjørnet av 4de gaard til høire ovenfor Bragernes Torv». Det var i denne butikken Lars Eriksen tok sin læretid fra 1865, og fire år senere startet han sin egen brille- og urmakerforretning. Da onkelen døde i 1876 overtok Lars Eriksen hans forretning også. Etter bybrannen i 1866 flyttet Lars Eriksen forretningen sin til et midlertidig bygg på hjørnet av Bragernes Torg og Øvre Storgate. Der holdt han til i nærmere 90 år til bygget ble revet til fordel for den nye Braathengården.

I tillegg til optiker- og urmakerfaget var Lars Eriksen svært interessert i musikk, og han bygget opp en egen musikkforretning med filialer i Tønsberg og på Rjukan. Denne forretningen var en tid en av Norges største pianoimportører.

Døde brått

Læremester Hommerstads yngste sønn Ole overtok ledelsen i Optiker L. Eriksen da Lars Eriksen døde brått i 1909. Ole Hommerstad var utdannet ved den danske urmakerskolen.

Hommerstad videreførte og videreutviklet musikkforretningen ved at han kjøpte en svensk fabrikk for harmoniumorgel og pianoer. Denne fabrikken flyttet han til Øvre Strandgate i Drammen. Fabrikken ble nedlagt i 1928. Musikkforretningen ble avviklet i 1962, og heretter ble Optiker L. Eriksen kun en brillebutikk.

Foregangsmann

Etter Ole Hommerstads død i 1961 overtok sønnen Svein Hommerstad. Han tilhørte den første gruppen norske optikere med høyere optikerutdanning, og ble også generalsekretær i Norges Optikerforbund. I 1999 ble han tildelt Kongens Fortjenestemedalje i gull for sin innsats for optikerfaget. Svein Hommerstad drev butikken Optiker L. Eriksen sammen med sin kone Hanna frem til 1974, deretter drev Hanna butikken sammen med tre av barna som alle var optikere.

Dagens lokaler

Optiker L. Eriksen flyttet til Werringgården i Nedre Storgate i 1964. Det var tidsriktige lokaler, men likevel upraktisk fordi synsprøverommet lå i underetasjen uten heis. Dermed ble synsprøverommet og kontaktlinestilpasning flyttet opp i etasjene – med heis. Først i 2005 ble alt samlet på en flate i første etasje.

Hanna Hommerstad var med i ledelsen av butikken frem til sin død i 2012, 96 år gammel. Hennes sønn fra hennes første ekteskap, Svein Gustav Paulsen, overtok som styreformann og daglig leder i 2004. Som sin stefar var Svein Gustav opptatt av optikerfagets utvikling, og var formann i Norges Optikerforbund i perioden 1989 til 1993. I 2014 ble forretningen solgt til May Gunn Brandsgård Kveum for første gang utenfor familien.

Ikke flinke nok

–Mye har forandret seg i optikerfaget siden Lars Eriksen startet for 150 år siden, sier May Gunn Brandsgård Kveum. Hun har vært optiker i 31 år, og driver også en butikk i Røyken med optikk, ur og gull.

–Utstyret for å stille diagnoser, brilleglass og linser har gjort at folk flest kan få hjelp når synet blir dårligere. Til tross for det er ikke folk flinke nok til å ta øyehelse på alvor. Vi får inn 50-åringer som aldri har vært hos optiker før, og det er ikke bra. Vi mener folk bør sjekke synet sitt med ett til tre års mellomrom, alt ettersom man har problemer. Det skjer at man venner seg til et dårligere syn, og når man setter seg i stolen her og får på seg korrigerende glass, får mange en overraskelse.

Forebyggende

–Det er ingen grunn til å se dårlig med det utvalget av hjelpemidler vi har i dag, sier optiker Brandsgård Kveum.

–Det er mye du kan gjøre selv også for å ta vare på øyehelsen, sånn som å bruke solbriller med UV-filter og få nok av vitaminer og antioksidanter gjennom kostholdet. Det hjelper også å ta en skjermpause med jevne mellomrom.

Koster det samme

Det fins kjeder som reklamerer med billige briller, men i realiteten er det liten prisforskjell, i følge optikeren.

–Du får det du betaler for, sier Brandsgård Kveum.

–De såkalte billigbrillene har begrenset bruk. For eksempel er synsfeltet mindre enn på briller til normal pris. Vi har de samme prisene på kvalitetsbriller som billigkjedene, men vi har valgt å ikke selge de såkalte billigbrillene.

Mange optikere

Det er fire ansatte optikere hos Optiker L. Eriksen i forskjellige stillingsprosenter. De har tett kontakt med øyelege når de trenger vurdering av sykdom, men det meste av øyesjekking foregår uten øyelege.

–Det skal være mulig å stikke innom for en øyesjekk uten timebestilling, og vi oppfordrer selvsagt folk til jevnlig synsjekk, sier Brandsgård Kveum.

–Det har blitt svært mange optikere i byen, så konkurransen er tøff, sier hun.

[email protected]