Hjem Nyheter Bruker 40 mill på nye læreplasser

Bruker 40 mill på nye læreplasser

Fag- og yrkesopplæringen opplever utfordringer i forbindelse med utbruddet av koronaviruset.

Tallet på permitterte lærlinger og lærekandidater er høyt. Det er også en risiko for at det er færre læreplasser høsten 2020 for årets søkere.

De fagene som har de største utfordringene er reiseliv/resepsjonsfaget, frisørfaget og kokkefaget.

– Jeg er glad for at regjeringen ser behovet for læreplasser. Vi kan med denne tilskuddsordningen gi økonomisk støtte til virksomheter som deltar i den nasjonale dugnaden for å ivareta framtidens arbeidskraft, sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse.

Ordningen skal også bidra til at lærlinger/lærekandidater som er permittert eller oppsagt grunnet koronasituasjonen får fullført sin videregående opplæring.

Jacobsen understreker at tiltaket har bred støtte blant alle partene i arbeidslivet.

Målgruppen er bedrifter som tidligere ikke har hatt lærlinger/lærekandidater, men også allerede etablerte lærebedrifter som kan ta inn lærlinger/lærekandidater utover det de vanligvis har gjort tidligere.

[email protected]

 

Kriteriene for ordningen

  • Alle nye lærebedrifter som godkjennes kan være berettiget støtte etter ordningen, forutsatt at det tas inn lærling/lærekandidat blant søkere til læreplass fra Viken.
  • Bedriftene kan få inntil 50 000 i tilskudd.
  • Bedrifter som «tar en til» – dvs. flere enn bedriften har tatt inn de siste to årene – inntil 30 000
  • Bedrifter som har tatt inn lærlinger/lærekandidater som har blitt permittert, eller mistet læreplass på grunn av koronasituasjonen, kan søke om inntil 30 000
  • Bedrifter som opplever at kriteriene over ikke er dekkende for sitt bidrag i den nasjonale dugnaden, kan etter søknad være berettiget til midler etter en skjønnsmessig vurdering