Hjem Nyheter Avisstarten for ti år siden

Avisstarten for ti år siden

Velkommen til Drammen

«Jeg ønsker Byavisa Drammen velkommen til byen. Avisen vil være et godt supplement til de andre nyhetsformidlerne vi har. Som ukeavis vil Byavisa Drammen være med på å gi et bredere medietilbud til byens innbyggere. 

Drammen vokser kraftig. De siste årene har vi hatt en folketallsvekst på over to prosent. Mange ønsker å etablere seg i kommunen. Byens vekst bidrar til at vi bygger ut kommunens mange ulike tilbud. Forbedrede tilbud innen skole og omsorg er gode eksempler på det. Avisen vil bidra til styrking av informasjonen om det som skjer i vår region. 

I løpet av de siste tiårene har vi gjort store grep i byutviklingen, noe som også har bidratt til å bedre miljøet i byen. Ren elv og bedre trafikkavvikling er gode eksempler på det. Byen har også endret seg. Elveparken, som i dag er på over 13 km. samt oppgradering av sentrumsområdene har vært viktige bidrag til det. For det arbeidet som er gjort gjennom år får vi nasjonal og internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse. Med Flytoget og et forbedret togtilbud med NSB, sammen med utbygging av hoteller og et sterkt næringsliv, har vi et godt grunnlag for ytterligere vekst i byen. I dag arbeidspendler 18.000 personer inn til Drammen kommune. Byen er fylkeshovedstad og regionssenter. Det viser hvor viktig byen er også for mange som bor utenfor kommunen.

Drammen er en internasjonalt sammensatt by. Innvandrerne i Drammen har sin bakgrunn fra 147 forskjellige land. Det er positivt at Drammen er mangfoldig og fargerik. Dette merkes i forbindelse med festivaler og andre arrangementer, på våre scener, i musikk og bildende kunst og ikke minst innen handel og annen næringsvirksomhet. Mangfoldet beriker byens sosiale liv, kulturlivet og næringslivet. Som ordfører i Drammen engasjerer jeg meg i å utvikle en by som er god å bo i for alle og som gir muligheter for de som bor her.

Jeg synes det er gledelig med økt fokus på byen og regionen vår. Jeg ønsker dere derfor lykke til i arbeidet med etableringen og med fremtidige utgivelser av Byavisa Drammen».

Tore Opdal Hansen
ordfører i Drammen