Hjem Nyheter Campingplassene må holde stengt

Campingplassene må holde stengt

Kommuneoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune ønsker med tiltaket å hindre videre spredning av koronaviruset. Til forskjell fra forbudet mot overnatting på hytter, gjelder forbudet mot åpne campingplasser uavhengig av om den som eier vogna eller bobilen bor i Drammen eller ikke.

 Det ville vært vanskelig å skille mellom lokale og tilreisende på en campingplass.

 – Det er fortsatt slik at det å unngå bevegelser av personer fra en kommune til en annen er i form av å begrense unødige fritidsreiser er ett viktig virkemiddel for å begrense smittespredning, sier smittevernoverlegen på kommunens hjemmeside.

 Hindre smitte
 Hovedgrunnen for campingplassforbudet er annerledes en hytteforbudet.

 – Mens det nasjonale hytteforbudet handler primært om kapasitet ved de kommunale helse- og beredskapstjenestene, handler stenging av campingplasser om å hindre smittespredning og begrense unødige fritidsreiser, sier Sagberg.

 – Vi vurderer at campingplasser er steder hvor folk oppholder seg relativt tett og ofte er mange som deler felles sanitæranlegg, noe som er uheldig i den situasjonen vi er i nå.

Tre unntak
Det er tre unntak fra forbudet:

1. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader på bygninger og anlegg tillates.
2. Forbudet gjelder ikke leiligheter og utleieenheter som er tilknyttet eget vann- og avløpsanlegg.
3. Campingplasser kan holdes åpne for publikum slik at det er mulig å benytte områdene for rekreasjon.

Gjestehavner være åpne
Kommuneoverlegen bestemte samtidig at gjestehavner ikke skulle stenges, men at eventuelle toaletter i forbindelse med disse stenges.

Offentlige toaletter åpne
Offentlige toaletter utgjør en smitterisiko. Men kommuneoverlegen mener at ulempene ved å stenge alle offentlige toalett i kommunen er større enn den økte smitterisikoen ved å holde dem åpne.

 – Det kan kanskje virke rart at vi forbyr å åpne toaletter på campingplasser, men velger å holde de offentlige toalettene åpne. Men vi må hele tida vurdere fordeler og ulemper opp mot hverandre. Og i dette tilfellet vil de negative konsekvensene ved at det ikke er åpne offentlige toaletter være for store, sier Sagberg.

[email protected]