Hjem Nyheter De digitale møtene fortsetter

De digitale møtene fortsetter

Bestemmelsen gjelder møter i fylkesting, komitéer, råd, nemnder, befaringer, høringer eller andre aktiviteter som medfører reiser og fysiske møter.

– Dette gjør vi for å skape forutsigbarhet i en periode med lokal oppblomstring av smitte, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

Politiske møter i Viken er blitt gjennomført som digitale fjernmøter siden 12. mars i år og fram til i sommer. Dette er gjort med hjemmel i en midlertidig forskrift om fjernmøter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som gjaldt frem til 1. august. Nå er det Kommuneloven som gjelder, og den sier at kommunestyrer og fylkesting selv kan beslutte å gi adgang til fjernmøter i folkevalgte organer.

De nasjonale retningslinjene gir muligheter for å holde fysiske møter. Men samtidig oppfordres det klart til forsiktighet. Det understrekes at fysiske møter bør kun holdes når det er absolutt nødvendig eller når saker som er unntatt offentlighet skal behandles.

Fylkestinget kommer i en særstilling med hensyn til forsiktighet. Det er en stor forsamling, hvor både politikere fra nær og fjern, og administrasjon skal delta i samme møte, reise til og fra, overnatte og annet, som gjør at man kan utsette seg selv og andre for smittefare. I tillegg befinner enkelte av deltakerne seg i risikogruppen.

Samtidig har de folkevalgte gjennom våren fått god erfaring med arrangement av digitale møter via Teams, til tross for enkelte tekniske problemer underveis. Alle møtene er blitt gjennomført og alle saker er blitt behandlet.

[email protected]