Hjem Nyheter Deler ut millioner til lokal kultur og idrett

Deler ut millioner til lokal kultur og idrett

Formålet med gavetildelingene er at det skal bidra til lokalt engasjement og utløse egeninnsats i nærmiljøet.
– Gavene skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt for en større gruppe i lokalsamfunnet. Vi har alltid prioritert prosjekter som kommer barn og unge til gode, nytt i år er at vi også tar hensyn til koronaviruset og ringvirkningene det har hatt for lag og foreninger, sier lokalbanksjef SpareBank 1 BV Vidar Løbak.

Ved forrige utdeling i januar var det 11 ulike formål i Drammens-området som tilsammen fikk tildelt 1,3 millioner kroner. Det var stor variasjon i hva de ulike lag og foreningene fikk støtte til, og både korps, menigheter, teater og idrettslag stod på listen over mottakere. Det de imidlertid hadde til felles, var at alle var prosjekter som mange innbyggere i Drammen og omegn har glede av.

Nå ønsker Vidar Løbak seg mange nye søknader. Han oppfordrer derfor alle typer lag og foreninger, som har et godt prosjekt de trenger støtte til, å søke innen 15 september.

– I år vil også søknader som kan dokumentere betydelig inntektsbortfall som følge av koronaviruset bli særlig vektlagt, melder daglig leder Gisle Dahn i SpareBank 1 Stiftelsen BV.

Det er alltid hyggelig for oss å være med og kunne bidra med støtte lokalt. Nå gleder vi oss til å få inn mange søknader, så vi kan finne nye gode formål å bidra med midler til, det kan komme godt med for lag og foreninger i Drammen, avslutter banksjef Løbak i SpareBank 1 BV.

[email protected]