Hjem Nyheter Slik planlegges nye Spiraltoppen

Slik planlegges nye Spiraltoppen

Mandag kveld var det «medvirkningsworkshop» på kafeen på Spiraltoppen for representanter fra blant annet friluftsorganisasjoner, historielag og symfoniorkester i forbindelse med planprosess Detaljregulering av Spiraltoppen.

Utvikling av Spiraltoppen som destinasjon var en politisk bestilling i forbindelse med økonomiplanen 2017-2020. Mandagenes møte ble innledet av Johannes Devold, virksomhetsleder i Byprosjekter, før prosjektkoordinator Elisabeth Wibe, Byprosjekter i Drammen kommune, orienterte deltagerne om hva bakgrunnen for prosjektet var og hva som skulle bli veien videre. Arkitektfirmaet Pir II er leid inn som konsulenter i dette prosjektet, så Anett Holbøll fra Pir II tok forsamlingen med på en liten «rundreise» til de forskjellige elementene som vurderes i forbindelse med planprosessen. 

NYE IDEER: Sentrale personer på mandagens møte på Spiraltoppen var Anett Holbøll, arkitektkontoret Pir II, Elisabeth Wibe, Byprosjekter i Drammen kommune og Helene B. Lund-Johansen, arkitektkontoret Pir II.

Naturbasert møtepunkt 
– Bystyret vedtok i februar 2018 at det anbefales å utarbeide et forprosjekt som viser tiltak i en helhetlig sammenheng og med lokalisering og utforming som bygger opp under Spiraltoppen som et naturbasert møtepunkt mellom byen og marka. Forprosjektrapport ble politisk behandlet i desember 2018, og det danner grunnlaget for reguleringsplanen vi arbeider med nå, sier Elisabeth Wibe. 

I 2020 vil et planforslag ferdigstilles, og så er det opp til kommunestyret å avgjøre om dette forslaget godkjennes og legges ut på ordinær høringsrunde. Her vil innbyggerne få muligheten til å si sin mening.

En oppgradering av Spiraltunnelen, som i tillegg til bedret sikkerhet og komfort også gir en mer magisk opplevelse av turen gjennom fjellet, er allerede vedtatt. Dekorasjon med troll og lyssetting er blant innkomne forslag som det jobbes med, så det er ikke umulig at dette blir gjennomført i en eller annen form. Arbeidet med tunnelen vil pågå i 2019/2020.

Flere rasteplasser
Ellers er bedre informasjon og skilting om Spiraltoppen, hva man har utsikt til og turveinettet noe som mange ønsker. Dessuten har flere rasteplasser, grill- og bålplasser og gapahuker blitt etterlyst. På mandagens møte var det gruppearbeid om de forskjellige tiltakene som vurderes i planarbeidet for å gjøre Spiraltoppområdet mer attraktivt. Lekeplass med naturbaserte aktiviteter som klatring og balansering var også oppe til diskusjon. I vannet Flåren er det kartlagt en viktig naturverdi, noe man må ta hensyn til ved vurdering av nye tiltak.

Oppgradering av utsikten 
De historiske minnene fra 1905 ivret alle for å ta vare på og få mer fram i lyset. En oppgradering av utsiktspunktet slik at dette blir nyttbart for alle brukere og gir en mer spektakulær og sterkere opplevelse av utsikten er derimot høyaktuell.

– Et utsiktspunkt med mulig kombinasjon med scene og utendørsarena er det mange som er positive til. Vi fikk mange fine innspill fra deltagerne om hva som kreves for å få en funksjonell scene kombinert med utsiktspunkt her oppe, sier Wibe.

Nye politikere avgjør
Planprosessen for Detaljregulering av Spiraltoppen går sin gang, og et planforslag vil fremmes for nytt kommunestyre i 2020. Videre fremdrift i planleggingsarbeidet og prioritering av tiltak vil det være opp til Nye Drammen kommune å avgjøre.
[email protected]