Hjem Nyheter Hva gjør Drillo her?

Hva gjør Drillo her?

Koselige 557 meter høye Annevannshøgda nær stedet der kommunene Drammen, Sande og Hof møttes har fra nyttår måtte vike plassen som kommunens høyeste punkt for den langt mindre tilgjengelige Trettekollen på vestsiden av Lelangen. Toppen er nå det høyeste punktet i Drammen kommune, men grensa mot Lier kommune går bare knappe 40 meter øst for toppen.

Gammel rettsavgjørelse
Kjell Buene, en ivrig skautraver, forteller at navnet Trettekollen har åsen hatt fra omkring 1700 på grunn av en omstridt grensetvist mellom gårdene Li på Åssiden og Eik i Lier. Den 6. juni 1676 var det åstedssak på Lisetra som lå på nordsiden av Liseterbekken. Kapellanen som bodde på Eik, Jacob Michelsen Snog, stevnet da Pål Li for å ha hogd i Eikmarka.

Pål Li mente at dette var Lis skog. Men et vitne gikk Pål imot. Lars Berskog fortalte at den forrige kapellanen på Eik hadde gitt tillatelse da de satte opp husene på Lisetra. Tore Nordby fortalte at far hans, Even Eriksrud, hadde fått lov av oppsitteren på Li å lage dyrefeller vest for Lisetra, men ikke øst for, der han bare fisket.

Det ble forlik om å dele den høyeste toppen på Lelangsåsen til en bestemt stein på Tverråsen og videre sørover til Skimten.

Ny strid
25 år senere ble det ny strid. Kristoffer Li mente i 1701 at det var en topp tett ved Lelangen, mens motparten hevdet at det var lenger vest. Kristoffer tapte saken.

Det som avgjorde saken var vitneutsagnet til bonden på Eik, som hadde fylt jord i skoene før han gikk hjemmefra om morgenen. Dermed kunne han trygt sverge ved den allmektige Gud at han stod på Eiks jord, enda han var langt inne i Liskogen.

[email protected]