Konstruktivt planleggingsmøte på Strømsø torg der man la rammene for et dialogmøte rett over sommeren. Foto: Nasir Gondal

SIAN møter Gilani til debatt over sommeren

Skrevet av Hina Aslam
16.07.2020 19:11 - OPPDATERT 17.07.2020 15:40

SIAN har takket ja til invitasjonen fra tidligere varaordfører i Drammen, Yousuf Gilani om en dialogmøte mellom de to. Det jobbes nå med å finne et egnet lokal, men dato er ennå ikke bestemt.

Torsdag møttes "partene" på Strømsø torg som er det stedet der en person tente på en Koran og løp vekk for en tid tilbake. Hendelsen fikk det muslimske miljøet i Drammen til å reagere sterkt det ble arrangerte et fredelig markering der de viftet med roser og ønsket dialog med SIAN. Gilani inviterte da også SIAN på currymiddag for å få til en god dialog. 

Leder for SIAN, Lars Thorsen, ønsket ikke en slik middagsinvitasjon, men ville heller ha et arena for et dialogmøte mellom partene. Det er derfor de møttes torsdag for å planlegge en slikt møte.

Møtet som var på torget i dag var et arbeidsmøte mellom Yousuf Gilani, Hatice Lük, styreleder i Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon i Norge (TFHN) og Nasir Gondal fra SV. Fra SIAN møtte leder Lars Thorsen, nestleder Ellen Due Brynjulfsen og Anne Bråten som er sekretær.

På møtet ble det satt rammer for det kommende dialogmøtet rett over sommeren. Rammene går ut på at de skal finne en nøytral ordstyrer. Noen av spørsmålene som SIAN har om Islam og muslimer skal sendes på forhånd slik at en imam kan få svart på dem. Og møtet skal være åpent for et begrenset antall publikum.

- Dette var et godt og produktivt møte. Og et viktig møte, sier Yousuf Gilani. Han håper at dette kan bli et arena der dialog er veien videre.

Leder for SIAN Lars Thorsen sier også til Byavisa Drammen at de har hatt en hyggelig møte med hverandre. Og at de kommer til å samarbeidet videre om hvordan denne type dialogmøter skal være. 

[email protected]  

Les mer om:

SIAN Yousuf Gilani Koranen