Hjem Nyheter Digitalt spill – hjelp til den vanskelige praten

Digitalt spill – hjelp til den vanskelige praten

Bodil J. Houg var landets første mobbeombud med sitt virke i Buskerud.  Etter sammenslåingen av Buskerud, Akershus og Østfold er Houg leder for ombudene i Viken.

I kjølvannet av at stadig yngre barn er aktive på digitale plattformer har Medietilsynet, i samarbeid med elev-, lærling og mobbeombudet i Viken utviklet familiespillet «Stjernekolonien». Et spill som skal bidra til å få foreldre til å ta den vanskelige samtalen om barnas digitale liv.

– I disse dager sender vi ut en del verktøy til alle FAU-er i Viken for at de lettere skal kunne bidra til digital dømmekraft og skolemiljøene på sine skoler. Vi ser at dette er et ubrukt potensiale, forteller Bodil J. Houg, som har sittet i fagutvalget.

Favner alle

Ifølge Houg har spillet et enkelt og lettfattelig språk som passer alle.

– Det er viktig å favne alle. Ved siden av verktøyet vi har sendt ut til FAU kommer «Stjernekolonien»-spillet i tillegg. Et spill som er utviklet i Viken, men som lanseres i hele Norge, forklarer hun.

Spillet har alle barn fra første til fjerde som målgruppe.

Endre holdninger

I sin jobb har Houg i flere sammenhenger brukt pekefingeren for å peke ting som skurrer.

–Når jeg har brukt pekefingeren, så er det også min oppgave å komme med en løsning, sier hun.

Tidligere har Bodil J. Houg vært med på å utvikle foreldreskole i digital dømmekraft. Dette er samtaleplakater som skal hjelpe foreldre til å snakke om gleder og utfordringer på nett på en god måte.

Materialet til foreldreskolen er å finne på nettsiden www.dialog.no. Og er testet ut av flere skoler i Drammen.

– I arbeidet med å få foreldre til å snakke sammen så vi at det var behov for mer i forhold til dialog med barna. Og istedenfor å lage hjemmeduk så fant vi ut at et spill var ideelt, forteller Houg.

Spillet har fått «Trygg bruk»-midler gjennom EU. Og i samarbeid med Medietilsynet har elev-, lærling og mobbeombudet i Viken laget et faglig spill.

Utfordringer 

I det konstruerte stjernekolonisamfunnet foregår det situasjoner fra både sosiale medier, bursdager og dagliglivet.

– Hver spiller velger hver sin avatar. De to avatarene som er ferdig heter Noah og Luna. I løpet av høsten skal det utvides til enda flere. I spillet vil du møte ulike problemstillinger etter hvilken person du velger å spille, sier hun, og forteller at både foreldre og barn må stoppe opp for å finne løsninger på spørsmål de møter underveis.

I hele Viken fylkeskommune er det 550 barne- og ungdomsskoler. I forbindelse med ”Stjernekoloni” spillet er det plukket ut tre prosjektkommuner.

–Hol, Nannestad og Indre Østfold er kommunene som vi kommer til følge opp direkte, forteller Bodil J. Houg, og oppfordrer foreldre og barn til å sette av en times tid til å spille «Stjernekolonien» sammen.

[email protected]