Hjem Nyheter Digitalundervisning en utfordring for eldre

Digitalundervisning en utfordring for eldre

Da beskjeden fra regjeringen kom 12.mars om å minske smittefare ble mye av undervisningen i alt hast flyttet til digitale flater på alle skoler i Norge.

– Man fikk ikke tid til å avtale og lære det programmet som det var ønskelig å benytte som en digital platt for kommunikasjon. Videre var det svært tidkrevende å produsere ulike tematiske videoer, spesielt for nybegynnerne, forteller Inger Gjønnes, avdelingsleder ved Drammen voksenopplæring.

Lite digitalkunnskap

En annen ting som skapte utfordring hos voksenopplæringen var at deltakere med ingen eller svært liten skolebakgrunn, ikke hadde særlig digital kompetanse.