Hjem Nyheter Disse idrettsanleggene får spillemidler

Disse idrettsanleggene får spillemidler

Fordelingen av spillemidler til idretten er klar. Totalt får 301 idrettsanlegg over hele Viken midler fra fylkeskommunen.

– Dette er sårt trengte midler til idretten, som det føles godt å kunne fordele, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Camilla Sørensen Eidsvold.

Drøye 271 millioner kroner er fordelt til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Viken. Av dette får idrettsanleggene i Drammen kommune til sammen drøyt 16,7 millioner kroner.

Se oversikt over hvem som får hvor mye nederst i saken.

– Det er naturligvis en gledens dag å kunne fordele disse sårt trengte midlene til gode formål for idretten rundt om i fylket. Vi skulle selvfølgelig hatt mer penger i «potten», det har vi vært tydelige på, sier fylkesråden.

Som følge av koronapandemien har fylkesrådet og kulturdepartementet valgt å prioritere frivillige lag og foreninger i år. Som en konsekvens har over halvparten av søknadssummen i kategorien nærmiljøanlegg fått tildelt midler.

Dette er anlegg for egenorganisert aktivitet, som parkouranlegg (hinderløyper), mindre ballflater, skateanlegg og lignende, og som ikke skal benyttes av den organiserte idretten.

Fylkesrådet ønsker at disse anleggene, sammen med anlegg for friluftsliv, skal ha kortere ventetid på tildeling av midler enn de ordinære anleggene.

I overkant av 22 prosent av søknadssummen for ordinære anlegg er innvilget.

Det er alt fra store idrettsanlegg og svømmehaller til klubbhus, kunstgressbaner og motorsportanlegg.

I løpet av kort tid vil alle søkere motta svar på sine søknader.

Tildeling nærmiljøanlegg i Drammen kommune

 • Konnerud skole, Etablering av Hinderløype Hinderløype                      300 000
 • Konnerud skole, Etablering av Parkouranlegg                                             300 000
 • Konnerud skole, Blox Etablering av Klatrevegg/buldrevegg (ute)      300 000
 • Skoger hinderløype Skoger Idrettslag                                                               116 000
 • Etablering av Sprintbane Sletta treningsanlegg (ute) Konnerud Il         75 000
 • Fjell idrettshall, treningsapparater Etablering av Trimpark                    300 000
 • Fjell skole, Aktivitetsflate – nedre skolegård Flerbruksområde (ute)  300 000
 • Fjell idrettshall, aktivitetspark 2 tiltak Trimpark                                          328 000
 • Fjell skole, fotballbane nr. 2 fotballbane nr. 2 Liten balløkke/-bane     531 000
 • Fjell skole, fotballbane nr. 1 fotballbane nr. 1 Liten balløkke/-bane      531 000
 • Fjell skole Etablering av Fleraktivitetsområde (ute)                                     300 000
 • Konnerud skole, Energy løype Etablering av Hinderløype                        300 000
 • Ulvekula Hinderløype Etablering av Hinderløype                                         260 000

Totalt:                                                                                                       3 941 000

Tildeling ordinære anlegg i Drammen kommune

 • Solberg SK idrettspark 7er kunstgress/kunstisbane Bandybane          1 300 000
 • Brandengen idrettshall 4 tiltak ved Strømsø, Fleridrettshall                  3 000 000
 • Etablering av Kunstis-/ kunstgressbane på Øren                                         3 500 000
 • Øren Idrettshall 4 tiltak på Bragernes, Øren skole Fleridrettshall       2 000 000
 • Fjell idrettshall 6 tiltak Fleridrettshall                                                              3 000 000

Totalt:                                                                                                    12 800 000

[email protected]