Hjem Nyheter Drammen bruker «lite» penger på undervisning

Drammen bruker «lite» penger på undervisning

Det er tall fra Statistisk sentralbyrå som viser hvor store utgifter kommunene har til undervisning av skoleelevene sine. Og som kjent er ikke dette småpenger, når man summerer opp. I Drammen kommune ble det i 2018 brukt totalt 662 millioner kroner på grunnskolen. I hele Norge ble det brukt svimlende 57 milliarder kroner, bare på dette ene året.

Gjelder kun undervisning
Vi understreker at disse summene kun gjelder undervisning, administrasjon, skolemateriell og annet som er knyttet opp til undervisningsdelen. I hovedsak er det lønnsutgifter som går inn under denne posten. Utgifter til områder som SFO, skoleskyss, drift av lokaler, voksenopplæring og helsestasjoner er således ikke med i tallene. 

Drammen brukte nesten fire millioner kroner mer på grunnskole i 2018 enn det som ble resultatet året før, som er opp fem prosent. I Norge gikk det opp fire prosent. 

Småkommuner trekker opp
Det er når man måler summene per elev at man får et visst innblikk i hvor mye kommunene prioriterer skole. Det er de største byene som drar ned snittet, og i Norge snaker vi om 89.000 kroner per elev i Norge. 

Hele 330 av landets 432 kommuner (fra det «gamle kartet») har høyere snitt enn det norske, noe som altså skyldes mange små og mellomstore kommuner der snittet er betydelig høyere. Drammen kommune er helt nede på 393. plass på denne oversikten, med 81.198 kroner per elev. 

– En spredt bosetning gir høyere utgifter per elev i grunnskolen. Lavt elevtall per trinn og små skoler fører til undervisning i små grupper, og dermed høyere utgifter per elev til lærerlønn, opplyser Utdanningsspeilet, som gir tall og analyser av norske skoler. – Også når utgifter til skyss holdes utenfor, har kommuner med små skoler høyere utgifter, legges det til. Det er faktisk slik at de hundre minste kommunene bruker 62 prosent mer per elev enn de ti største, fremkommer det i analysene.

Mest og minst
I Norge er det den aller minste kommunen, Utsira, som topper med 182.000 kroner per elev. På bunnen av listen finner vi Oppegård i Akershus, med 73.800 kroner for hver elev. 

Blant våre nærmeste nabokommuner er det Rollag kommune som spanderer mest per elev; med 163.656 kroner. Så noterer vi Nedre Eiker kommune, som er nede i 75.638 kroner per elev.  

 

SKOLEKRONER PER ELEV

Netto driftsutgifter til grunnskole, 2018. Kilde: SSB

                                    Tusen kr       Per elev (kr)

Drammen                   661604              81.198
Nedre Eiker                252404              75.638
Øvre Eiker                   188688              81.086
Røyken                       243384              78.714
Rollag                          19475              163.656
Nes                              46395              138.907
Nore og Uvdal             32519              132.191
Hol                              58058              129.594
Flå                               13836              120.313
Flesberg                      36077              113.808
Ål                                 66146              113.458
Krødsherad                 28909              111.189
Hemsedal                   33987              110.707
Sigdal                          40356                97.714
Gol                              49945                96.793
Hurum                         103999              91.227
Hole                            79894                87.989
Modum                       140641              87.355
Kongsberg                   295226              86.780
Lier                              290674              82.884
Ringerike                    278756              82.375

Norge samlet:              57 milliarder      85.613