Hjem Nyheter Drammen brukte seks mill. på skoleskyss

Drammen brukte seks mill. på skoleskyss

Drøye 21 prosent – totalt 136.000 elever – av alle elever i grunnskolen får ordnet med transport til og fra skolen. 

591 elever i Drammen

I Drammen kommune får 591 elever tilbud om skoleskyss, og dette er 7,4 prosent av alle de 7.999 elevene som går på grunnskole i kommunen. Andelen er betydelig mindre enn snittet i Norge.

Landsoversikten viser at andelen varierer mye mellom kommunene. Plasser med store reiseavstander topper listene. Noen få småkommuner har alle elevene sine på kjørelisten. Minst andel er det i mange av de største kommunene. Oslo har en andel på kun drøye åtte prosent. 

I gamle Buskerud er det Flesberg kommune som topper listen med en andel på nær 78 prosent, mens Nedre Eiker kommune er sist med under fem prosent.

Kriterier for skoleskyss

Det er flere årsaker til at elever har rett til skoleskyss, skriver Utdanningsdirektoratet (Udir) på sine hjemmesider.

«Dette kan være lang skolevei, som for første trinn er to kilometer fra hjem til skoledør, mens resten av trinnene har en minimumsgrense på fire kilometer», opplyser Udir.

Videre får man dekket skyss om man har særlig farlig skolevei, vurdert etter kriterier som er fastlagte. Dessuten om man må bruke båt eller har en funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom, forklares det.

Utgiftene

Kostnadene er store på dette området. I hele Norge kostet skoleskyss 1,4 milliarder kroner i 2019. I Drammen kommune er det oppført netto driftsutgifter på 6.138.000 kroner under denne posten. Det er for øvrig 2,3 millioner kroner mindre enn samme post året før.

Takket være tallene fra Kostra (KOmmune-STat-RApportering), kan vi regne ut hvor mye kommunene bruker til skoleskyss, målt per innbygger. Her varierer det fra 1566 kroner per innbygger i Engerdal i Hedmark, til niks og ingenting i noen få småkommuner. Gjennomsnittet i Norge er 266 kroner per innbygger.

I Drammen kommune bruker man 88 kroner til skoleskyss per snute, noe som betyr 377. plass blant de 395 kommunene på lista. 

[email protected] 

 

Andel elever med skoleskyss i Buskerud

Kommune      Antall elever              Andel  (%)      Utgifter per innb. (kr)

Flesberg               241        77,5      1004,8

Sigdal                  276        69          717,6

Nore og Uvdal   176        69,8      651,1

Krødsherad        134        52,8      597,2

Hurum                434        37,9      543,4

Hemsedal            178        56,7      533,4

Hole                     333        36          492,9

Ål                          233        41,8      450,1

Rollag                     64          55,2      407,2

Ringerike             918        26,9      325,5

Øvre Eiker           547        23,7      320,9

Modum               505        31,9      313,1

Hol                       125        30,3      273,8

Røyken                573        19,1      269,9

Lier                      662        19,2      254,6

Gol                      158        31,3      249,8

Nes                      124        37,6      245

Kongsberg         570        16,7      197,5

Flå                         56        51,4      170,5

Drammen          591         7,4      88,4

Nedre Eiker       164        4,9      84,5

 

Norge             136 238   21,4       266

 

Kilde: SSB.