Hjem Nyheter Drammen kommune med i kampen mot atomvåpen

Drammen kommune med i kampen mot atomvåpen

ICAN Norge er den norske delen av den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen.

– At Drammen kommune har sagt ja til å være med på denne kampanjen, og har vedtatt ICAN Cities Appeal betyr at politikerne tar trusselen om atomvåpen på alvor. Drammen og andre byer som har vedtatt ICAN Cities Appeal sender tydelige signaler til regjeringen om at vi ønsker å skrive under på FNs atomvåpenforbud, sier Sigve.

For Nei til Atomvåpen Drammen har det vært viktig å få med kommunen på dette.

– Selv om vi ikke har atomvåpen i Drammen så er vi en kommune i en verden med rundt 15 000 atomvåpen. Det bor over 100 000 mennesker i Drammen, vi er en stor kommune. Derfor er det veldig viktig at vi ytrer meningene våre og tydeliggjør hva vi vil, så stortingspolitikerne slipper å lete i blinde etter hva folket ønsker, sier han.

Utfordrerne sak

Seieren ble knapp. På slutten av dagen ble voteringen 30-25 for å vedta interpellasjonen som ble lagt frem av SVs Tony Burner. 

– Saken var utfordrende å få gjennom politisk. Det har krevet en imponerende innsats av hele styret i Nei til Atomvåpen Drammen for å få med seg posisjonen i Drammen. Og Drammen AUF, Drammen Sosialistisk Ungdom og Drammen og Omegn Unge Venstre har alle måtte hjelpe til med å påvirke moderpartiene sine, sier han. 

Interpellasjonen var fremmet av SV, med støtte fra Arbeiderpartiet. De som stemte for var SV, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Venstre og KrF. Høyre og Fremskrittspartiet stemte imot. Alle i Senterpartiet stemte for og alle i Nei til Bomring stemte mot.

ICAN Cities Appeal er et internasjonalt opprop av ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, som vant Nobels fredspris i 2017. Oppropet er for byer og lokalsamfunn som vil vise sin støtte til FNs atomvåpenforbud. 

Kampen fortsetter

Selv om Drammen nå vil slutte seg opp om ICAN Cities Appeal så betyr ikke det at arbeidet i Nei til Atomvåpen Drammen er ferdig. Seieren i går ble knapp, og det er fortsatt flere partier som er imot FNs atomvåpenforbud. 

– Vi vil jobbe videre for en holdningsendring blant politikerne, og informere innbyggerne om atomvåpens ødeleggende krefter. Nei til Atomvåpen skal jobbe for at Drammen skal fortsette å være en kommune mot atomvåpen, en kommune for en tryggere verden, sier han til slutt.

Om ICAN Norge

  • Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) er en koalisjon av organisasjoner over hele verden som fremmer FNs atomvåpenforbud. 
  • Kampanjen består av mer enn 500 organisasjoner i over 100 land. ICAN Norge er den norske grenen av kampanjen og koordinerer innsatsen til rundt 50 norske partnere. 
  • Partnerne i ICAN Norge er alt fra fredsorganisasjoner, fagbevegelse og ungdomspartier til finansinstitusjoner. Alle ønsker en verden fri for atomvåpen og mener at atomvåpen må forbys.

[email protected]