Hjem Nyheter Drammen vgs videre i nasjonal konkurranse

Drammen vgs videre i nasjonal konkurranse

Holbergprisen i skolen er en er en nasjonal årlig forskningskonkurranse for elever i den videregående skole.

Rundt 900 elever ved 20 skoler har dette skoleåret vært med i konkurransen og forsket på en rekke ulike temaer innen samfunnsfag og humaniora.

Bidrag fra Drammen

En av de skolene er Drammen videregående skole som har sendt sine tre bidrag videre til den nasjonale konkurransen.

De tre bidragene går på tre ulike temaer, det ene går nærmere inn på hvordan ungdom bruker språket for å vise sin identitet, det andre om tanker og meninger om likestilling blant gutter på Drammen videregående skole, mens det siste handler om «En bil kan ikke kjøre med ett hjul» – alle må bidra.

Dette årlige prosjektet administreres av Holbergprisen, som er en internasjonal forskningspris innen fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi.

I år har det blitt sendt inn 54 besvarelser, og fagjuryen har nå utpekt de tre beste. I tillegg har juryen også valgt ut en vinner av årets lærerpris, som deles ut på bakgrunn av rapporter fra deltagende lærere om hvordan klassen har jobbet med forskningsprosjektene.

Digital kunngjøring

Normalt kunngjøres navnet på skoleprisens finalister og navnet på lærerprisvinneren like etter jurymøtet i mai, før kunngjøring av skoleprisvinner og prisutdeling finner sted under Holberguken i juni, der Holbergprisen og Nils Klim-prisen også deles ut.

Men på grunn av koronapandemien er Holberguken 2020 kansellert, og kunngjøring av årets skoleprisvinnere og lærerprisvinner vil derfor bli foretatt under et nettbasert arrangement 12. mai kl. 10:00. Navnet på finalistene blir ikke offentliggjort før dette.

[email protected]