Hjem Nyheter Drammens Museum får skryt – og litt kritikk

Drammens Museum får skryt – og litt kritikk

– Det er tydelig at det gjøres mye godt arbeid i museumssektoren i Buskerud, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet. Hun seier det blir spennende å følge arbeidet fremover, både på de områdene der museene gjør det sterkt og der det er behov for forbedringer.

Drammens Museum må bli bedre på digitalisering og oppbevaring, skriver Kulturrådet. Arkivfoto

Drammens Museum for kunst og kulturhistorie

Drammens Museum for kunst og kulturhistorie hadde en oppgang i besøkstallet på 7 % i 2019, og ligger godt over landsgjennomsnittet når det gjelder antall pedagogiske opplegg for barn og unge. – Museet jobber godt med mangfold- og inkluderingsarbeid, og har blant annet tilbudt tospråklig formidling, sier Kristin Danielsen.

Museet får imidlertid kritikk for den lave andelen gjenstander og fotografier som er digitalt gjort tilgjengelig , og for at mange av de kunsthistoriske gjenstandene oppbevares under dårlige forhold.

Blaafarveværket – Modum
Blaafarveverket på Modum hadde en økning på 31 % i antall barn og unge som deltok i pedagogiske opplegg i 2019, og ligger også godt an når det gjelder digitalisering av gjenstands- og bygningssamlingen. – Museet jobber også godt med mangfolds- og inkluderingsarbeid, blant annet med formidling rettet mot flyktningetjenesten og asylmottak, sier Kristin Danielsen.

Samtidig peker Kulturrådet på at museet hadde en total nedgang på 5 % i publikumsbesøkende i 2019, og på at selv om mye av museumssamlingen er digitalt registrert, så er den ikke digitalt tilgjengelig for publikum.

Norsk Bergverksmuseum – Kongsberg
Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg får skryt for forskningsaktiviteten i 2019. Museet har både en høy andel ansatte med forskerkompetanse og et høyt antall publiserte fagartikler. – Det er tydelig at forskning prioriteres på dette museet, sier Kristin Danielsen. Museet gjør det også godt på digitalisering.

Besøkstallet gikk klart ned i 2019, men museet er nå i prosess med nye formidlingstiltak, og jobber også godt med mangfold og inkludering.

Buskerudmuseet 
Buskerudmuseet har nedslagsfelt over så å si hele det gamle Buskerud fylke, og opplevde en oppgang i besøkstallene på 5 % i 2019. – Buskerudmuseet ligger på topp i fylket når det gjelder antall kulturhistoriske bygninger, og jobber nå med en plan for formidling og digitalisering, sier Kristin Danielsen.

Disse planene vil kunne bøte på noen av de mer kritiske forholdene Kulturrådet peker på når det gjelder oppbevaring og formidling hos museet. Det er også en svak nedgang i antall barn og unge som deltar i pedagogiske opplegg.

Kistefos-Museet – Jevnaker
Kistefos-Museet på Jevnaker gjør det sterkt på digitalisering og oppbevaring. Hele 2/3-del av gjenstandssamlingen og hele fotosamlingen er tilgjengelig digitalt, noe som er godt over landsgjennomsnittet. Samtidig er 90 % av gjenstandssamlingen oppbevart på en tilfredsstillende måte. – Kistefos-Museet jobber godt med oppbevare og digitalisere samlingen sin, sier Kristin Danielsen.

Byggingen av The Twist førte også til en sterk publikumsøkning på slutten av 2019, og en total økning i besøkstallet på 183 %. Imidlertid er antall barn og unge som deltar i pedagogiske opplegg nesten halvert, og Kulturrådet anbefaler også at museet ferdigstiller en forskningsplan.

[email protected]