RESIRKULÆR MESTER: Miljøengasjerte Tor Guttulsrud fra Konnerud er økonomisjef hos selskapet som nå er 20 år og legger premissene for den norske pantemodellen, som får flere og flere nasjoner til å følge etter.

Drammenser rår over pantemilliarder

Skrevet av Geir A. Arneberg
27.11.2019 08:48 - OPPDATERT 28.11.2019 12:37

Konnerudmannen Tor Guttulsrud er mer opptatt av miljøet enn den jevne drammenser. Foruten sitt tidligere engasjement innen miljøorganisasjoner legger han premissene for den særnorske – og suksessfulle – panteordningen.

Tor Guttulsruds tilknytning til miljøarbeid har vært sterk i hele hans voksne liv, blant annet i form av en lengre periode som leder i naturvernforbundet i Drammen.

Evig miljøkamp
Kampen for miljøet lever like godt i jobben hans i dag. Nå som økonomidirektør i Infinitum siden 1997, selskapet som drifter pantesystemet for bokser og flasker med pantemerke i hele Norge. I disse dager markerer de sitt eget 20-årsjubileum for gjenvinning av bokser og plastflasker (PET).

Tor Guttulsrud fra Drammen har i alle disse årene hatt en sterk påvirkning på utviklingen. I dag er han økonomidirektør for selskapet som omsetter for over tre milliarder norske kroner i året.

Selv om Guttulsrud bor i Drammen, har han alltid jobbet i Oslo. Det gjør han ennå. Trebarnsfaren med en sønn og to døtre, er stolt av den posisjonen panteordningen har fått i Norge.

Startet i 1902
Infinitum, som er navnet på selskapet han jobber for, het Norsk Resirk fram til 2014. Selv startet Guttulsrud i Norsk Resirk i 1997.

–Målet har hele iden vært å gi flasker og bokser et evig liv. Derfor ble også panteordningen innført i Norge allerede i 1902, og da med seks øre i pant for det som den gang var en kostbar emballasje produsert i glass, forteller Guttulsrud.

Foto Geir Arneberg

110 år senere – i 2012 skjedde kanskje den største omveltningen i bransjen. Da gikk man fra ombruksflasker i plast til gjenvinnbare flasker i plast. For riksdekkende Infinitum, hvis hovedoppgave er å samle inn mest mulig til lavest mulig kostnad, er strekkoden blitt nøkkelen til suksess. Sammen med miljøavgiften til staten og selgeres forpliktelse til å ta imot tomgods, har Norge funnet en ordning som virker og som mange andre nasjoner mer eller mindre forsøker kopiere.

Ny aha-opplevelse
Da panten i fjor ble regulert for første gang på mange år, fikk man en ny aha-opplevelse. Pantetallene gjorde igjen et byks, hvilket betyr at man hittil i 2019 samlet ligger på 90 prosent retur på norske panteflasker og bokser.

[annonse]
– Jeg er stolt av å få være en del av den utviklingen norsk panteindustri står for. Panteordningen i Norge er i en særstilling i forhold til de fleste andre land, som faktisk velger å se mot Norge. Vår kompetanse og vår modell vil høyst sannsynlig adopteres og legge grunnlag for tilsvarende systemer i flere markeder både i og utenfor Europa. Det er det grunn til å være stolt av, sier Tor Guttulsrud til Byavisa.

I dag er det tre produksjonsanlegg i Norge som tar seg av all tomemballasjen. Henholdsvis i Bjerkvik i nord, i Trondheim og på Fetsund. Dit transporteres alt tomgods.

– Det fleste flasker av plast blir omdannet til nye flasker. Men for metallboksene er ferden videre en litt annen. Alle går til aluminiumsproduksjon, men ikke alle går til nye bokser, presiserer, Guttulsrud, en av Infinitums mest betrodde menn, som bidrar til at også andre nasjoner kan nærme seg den norske suksessmodellen.

[email protected]

Infinitum – panteordningen

Infinitum drifter pantesystemet for drikkevarebokser og plastflasker med pantemerke. De jobber for høyest mulig innsamling av resirkulerbar emballasje for drikkevarer. Målet er effektiv og miljøvennlig drift, og ambisjonen er å samle inn og resirkulere alle flasker og bokser i pantesystemet.

  • Nær 600 millioner plastflasker og nær 600 millioner bokser samles inn gjennom Infinitums pantesystem hvert år. Hele 7.918 tonn aluminium og 20.568 tonn plast ble resirkulert i 2018. 
  • Høsten 2018 økte pantesatsene fra 1 til 2 kroner for emballasje opp til og med en halv liter, og fra 2,5 til 3 kroner for større drikkevareemballasje. Det førte til at hele 87,1 prosent av alle bokser og 88,9 prosent av alle flasker ble pantet i første kvartal i 2019. I 2018 var tallene 84 og 86 prosent.
  • Aluminium og plast er materialer som kan resirkuleres igjen og igjen. Det krever mye mer energi å lage ny plast og aluminium enn å resirkulere. Når bokser resirkuleres til nye bokser, brukes kun 5 prosent av energien sammenliknet med å produsere nye bokser. Gjenvinning av 1 kilo plast sparer 2 kilo olje.
  • I 2018 solgte Infinitum plast og aluminium for 182 millioner kroner gjennom året. 20.568 tonn plast ble resirkulert. Det var over 564 millioner flasker. Mesteparten av plasten ble solgt i Tyskland.
  • Boksene gjenvinnes av Norsk Hydro i Holmestrand. Nå bygger Infinitum et resirkuleringsanlegg på Heia ved Fetsund, slik at alle plastflasker som pantes i Norge kan gjenvinnes i Norge fra 2021. Det betyr at Infinitum blir det første pantesystemet i Norden til å resirkulere både plastflasker og bokser innenfor landets grenser.
  • I 2018 hentet Infinitum bokser og flasker fra nesten 11.000 mottak med og uten automat over hele landet.
  • Totalt finnes det nær 2.620 gjenvinningsflasker og nesten 2.150 drikkevarebokser med pantemerke. Pantemerket er en garanti for at flasker og bokser blir resirkulert.
  • Panteautomatene aksepterer i tillegg 5.600 ulike typer utenlandske bokser og flasker. Dette betyr at boksene og flaskene tas imot og resirkuleres, men at det ikke utbetales pant for dem.