Hjem Nyheter Drammenserne betalte 10,7 milliarder i skatt

Drammenserne betalte 10,7 milliarder i skatt

Bare smatt på tallet 10.705.000.000 – det er faktisk den samlende summen som bedrifter og personer fra Drammen har betalt inn til fellesskapet i fjor. 10,7 milliarder kroner. Det viser nye rapporter fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tabellene fra SSB viser da alle skatteinnganger fra det som kan krype og gå i kommunen, også inkludert arbeidsgiveravgiften som bedrifter og det offentlige betaler for sine ansatte. Den skal finansiere Norges utgifter til pensjon, sykepenger, arbeidsledighetstrygd og annet i folketrygden.

I statistikken kan vi lese oss frem til at virksomheter i privat og offentlig sektor i Drammen kommune betalte totalt drøye tre milliarder kroner i arbeidsgiveravgift. 

Snart en billion
Totalt ble det betalt inn nesten en billion kroner i skatt til «AS Norge» i fjor. Vi snakker om 944 milliarder kroner totalt, noe som bør skrives med tall for å danne det beste bildet i lesernes hode; 944.000.000.000 kroner. 

– Den samlede skatteinngangen gjelder også petroleumssektoren. Skatteinnbetalingene fra denne sektoren er i større grad avhengige av olje- og gassprisene, opplyser SSB i sin artikkel på sine nettsider.

Summen på 944 milliarder kroner er en økning på 7,6 prosent i forhold til året før. Om en tar bort petroleumssektoren, så lander Norge på drøye 800 milliarder kroner i skatteinntekter.

Skatt til Drammen
Personer i Drammen og alle andre kommuner betaler inn skatt til sin hjemkommune og fylket en bor i. Videre er det egne avgifter til folketrygden, fellesskatt og til slutt ordinær skatt på formue og inntekt til staten.

Det er vanlig at om lag en femtedel av det som kommer inn av skatt fra bedrifter og personer i en kommune går tilbake til drift av hjemkommunen. 

I tabellene nedenfor ser vi at det kom inn 2,13 milliarder kroner til Drammen kommune i fjor, en økning på 85 millioner kroner fra året før. 

Utviklingen siste år

Det siste året har hele kommune-Norge hatt en vekst på 5,4 prosent i totale skatteinntekter til spleiselaget i Norge. 

I Drammen kommune har den totale innbetalingen økt med 543 millioner kroner fra 2018 til i fjor. Dette betyr en vekst på 5,3 prosent, altså like stor vekst som «normalen».

Stine-Merethe B. Johansen