Det er ingen grunn til å betale for transport du ikke får. Så NAFs oppfordring er at de som ikke får brukt billetten sin under streiken. ARKIVFOTO

Du kan få bussbilletten din refundert

Skrevet av RED
29.09.2020 11:25

På grunn av streiken står de fleste rutebussene stille. Har du kjøpt billett som du ikke får brukt på grunn av streiken, kan du ha rett til refusjon.

Dine rettigheter kan du sjekke hos ditt kollektivselskap.
 
Noen selskaper, blant annet Ruter, krever at du kansellerer billetten dersom du vil kreve refusjon. Du vil da ha rett til å kreve refundert gjenstående dager på billetten.

I tillegg kan du kreve refusjon for dager der billetten ikke kunne tas i bruk fordi bussene var innstilt. Dette følger av prinsippet om ytelse mot ytelse; Du skal ikke betale for en tjeneste som du ikke får levert. Forutsetningen er at du ikke hadde tilgang på annen transport på din reisestrekning, som trikk eller t-bane, som periodebilletten kunne vært benyttet på.

Kollektivselskapene har en reisegaranti der de lover å skaffe passasjerene alternativ transport når bussen ikke går. Denne gjelder dessverre ikke når det er streik.

[email protected]