Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

E134 Dagslett–E18 vil koste 3,8 milliarder

Skrevet av RED
10.08.2020 14:00 - OPPDATERT 11.08.2020 09:03

Det skal utarbeides kommunedelplan for strekningen E134 Dagslett–E18. Samferdselsdepartementet har i tråd med forslag fra Statens vegvesen fastsatt et kostnadsestimat på 3,8 milliarder kroner.

Dagens vei har dårlig standard og oppfyller ikke gjeldende krav til sikkerhet og fremkommelighet.

E134, tidligere rv. 23, er bindeleddet mellom E6 i Akershus og E18 i Buskerud.

Statens vegvesen skal bygge ny firefelts veg mellom Dagslett i Røyken kommune og E18 i Lier kommune.

Estimatet skal sikre god kostnadsstyring tidlig i planfasen. Dersom det foretas beslutninger eller oppstår forhold som påvirker prognosene for hva prosjektet vil koste, skal Samferdselsdepartementet informeres.

Det står i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Foto: Stortinget– Jeg har valgt å lytte til forslaget fra Statens vegvesen, men kostnadsestimatet det skal jobbes etter, er likevel ikke et uttrykk for at vi har tatt stilling til valg av trasé, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Anbefalt av Lier kommune

For strekningen E134 Dagslett–E18 er det foreslått fire alternative traser: Jensvoll, Vitbank, Huseby og Viker. Felles for alle fire er at de medfører betydelige inngrep i landskapet og i eiendommer.Foto: Statens vegvesen

– Vikerkorridoren er anbefalt av Lier kommunestyre, og oppleves av flere som det beste valget for å ta vare på den viktige matjorda vår. Det har jeg stor forståelse og respekt for. Samtidig har den en høyere kostnad og lavere trafikantnytte enn andre alternativer. Videre planlegging vil bidra til å avdekke alle relevante forhold og gi oss et godt helhetsbilde, og jeg gjentar at kostnadsestimatet ikke betyr at vi har tatt stilling til trasevalg, sier Hareide.

[annonse]
[email protected]