Hjem Nyheter Eiker/Drammen: E134 stenges helt i tre døgn

Eiker/Drammen: E134 stenges helt i tre døgn

Stengingen skjer på grunn av omfattende arbeider med midtrekkverk, siderekkverk, asfaltering, montering av lysmaster og andre jobber på den om lag 7,5 kilometer lange strekningen fra Mjøndalen til Langebru.

5.juni kl. 09 til 8.juni kl. 05 

Stengingen fra 5. til 8. juni er nødvendig for å få vegen ferdig til åpning en måned senere, altså i begynnelsen av juli 2020. I stengeperioden skal det jobbes døgnet rundt. Det blir også betydelige nattarbeider som kan være noe støyende. 

Omkjøring skjer via FV 283 på nordsiden av Drammenselva mellom Krokstadelva og Hokksund.

Enveistrafikk

I rushtrafikken fredag ettermiddag og søndag ettermiddag vil det imidlertid bli åpnet for noe enveistrafikk for å ta av for det største trafikktrykket.

Noen timer fredag ettermiddag 5. juni blir det åpnet for enveistrafikk mot Hokksund, mens det søndag ettermiddag 7. juni i noen timer blir åpnet for enveistrafikk retning Mjøndalen.

Omkjøring Krokstadelva-Hokksund

Veistengingen 5. til 8. juni vil bli behørig skiltet i god tid i forveien. Statens Vegvesen og entreprenøren beklager de ulemper dette kan påføre biltrafikken, men veistengingen er helt nødvendig for å bli ferdig til planlagt åpning av ny E134 i begynnelsen av juli.

Trafikksikkerhetstiltakene med midtrekkverk og vegbelysning mellom Mjøndalen og Langebru er likevel ferdig fem måneder tidligere enn opprinnelig beregnet.

De nærmest berørte naboene vil bli tilbudt alternativ overnatting i forbindelse med nattarbeidene stengehelgen 5. til 8. juni.

[email protected]