Håkon Kristian Delbeck fra Konnerud (t. v.) og Jon Tveiten, adm. direktør i Norsk Energi, på Generalforsamlingen/Årsmøtet til Norsk Energi den 12. juni, der Delbeck fikk EMIL-prisen. Foto: Hans Borchsenius/Norsk Energi.

EMIL-prisen 2024 tildelt Håkon Kristian Delbeck fra Konnerud

Norsk Energis energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2024 ble tildelt Håkon Kristian Delbeck for hans innsats for å redusere energibruk og øke  energigjenvinningen i prosessindustrien. Han har vært en viktig bidragsyter i flere roller til at Norge har en bærekraftig prosessindustri.

Årets EMIL-pris ble tildelt Håkon Kristian Delbeck for hans innsats for å redusere energibruk og øke
energigjenvinning fra prosessindustrien i Norge gjennom sitt arbeid som rådgiver, teknologiutvikler
og styreleder.

I over 10 år var han rådgiver, avdelingsleder og assisterende direktør i den gang Kjelforeningen Norsk
Energi (nå Norsk Energi). Hans faglige innsats var spesielt rettet mot termiske energianlegg i
prosessindustrien, og å sørge for energieffektive anlegg med energigjenvinning. Han var kjent for å
være svært faglig dyktig og sikret mange spennende oppdrag for foreningen.

I 1998 valgte han å slutte som rådgiver og begynte som prosjektleder hos en av foreningens kunder,
Elkem. I Elkem var han blant annet prosjektleder for oppgradering og konvertering av ovn 2 på Thamshavn i 2005, før han gikk over til stillingen som teknologidirektør i Elkem Silicon Materials. Han
har i den posisjonen hatt en meget viktig og kritisk rolle i å utvikle Elkems prosesser, og spesielt
smelteovner til å bli mer energieffektive, og forbedre teknologien for høytemperatur
energigjenvinning.

De siste årene har han hatt stillingen som Operations Director i Elkem Silicon Products, hvor han i
enda større grad har kunnet bruke sin tid på å utvikle organisasjon, kompetanse og systemer for
Elkems kjerneprosesser, inkludert lede et nyskapende team innenfor digitalisering av prosesser.
Han har sittet i Norsk Energis styre i 20 år, hvorav de siste 15 som styreleder. For dagens
administrasjon har han vært til uvurderlig hjelp med strategiske valg og å holde fokus på at vi skal
være et spisskompetansesenter innen termisk energi. Han har opptrådt som en profesjonell «eier»
av foreningen som vil firmaet alt vel. Hans påvirkning som styreleder har sørget for at Norsk Energi er
et sunt selskap i vekst med stolthet og identitet og med gode fremtidsmuligheter.

Nå når han takker av som styreleder i Norsk Energi er det en stor glede å gi årets EMIL-pris til Håkon
Kristian Delbeck. Få har bidratt mer, både indirekte og direkte, til sikker, effektiv og miljøvennlig bruk
av energi i prosessindustrien i Norge.

Om EMIL-prisen:
EMIL-prisen (Energi- og miljøprisen), deles ut årlig av Norsk Energi til en bedrift, person eller
institusjon som kan vise til positive energi- og miljøverntiltak ved utvinning, konvertering, transport,
utnyttelse, innsparing eller gjenvinning av energi. EMIL-prisen blir i år delt ut for 42. gang.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *