Hjem Nyheter En halv milliard skjemaer og meldinger

En halv milliard skjemaer og meldinger

Over 200 millioner elektroniske skjemaer er blitt sendt inn via Altinn, mens 300 millioner meldinger er sendt til brukernes innboks i løpet av årene som er gått siden Altinn ble åpnet i 2003. Bare i 2019 passerte 75 millioner skjemaer og meldinger via Altinn.

Styrker digitaliseringen 
– Dette er formidable tall som betyr en enklere hverdag og store innsparinger, både for brukerne og for det offentlige. At Altinn nå er en del av Digitaliseringsdirektoratet innebærer at vi får enda større kraft inn i arbeidet med å lage sammenhengende digitale offentlige tjenester på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

– 2019 var det første året flere enn 4 millioner unike brukere var innlogget i Altinn en eller flere ganger. Og for første gang sendte kommuner, etater og andre offentlige virksomheter over 50 millioner brev og meldinger til brukerne gjennom Altinn. Likevel er det ingen grunn til å hvile på laurbærene, påpeker direktøren for Digitaliseringsdirektoratet, Steffen Sutorius. 

– Regjeringen har satt seg ambisiøse mål i digitaliseringsstrategien. De fantastiske transaksjonstallene fra Altinn og andre felleskomponenter er til stor inspirasjon når vi nå skal øke farten i å gjøre hverdagen enda enklere for innbyggere og næringsliv, sier Sutorius.

Litt statistikk

Totalt antall meldinger sendt fra det offentlige til brukerne via Altinn innboks 04.12.2003 – 31.12.2019: 298 212 194
Totalt antall skjemaer sendt inn til offentlige etater via Altinn i perioden 04.12.2003 – 31.12.2019: 208 234 901
Sum totalt antall skjemaer og meldinger: 506 447 095
Antall meldinger sendt fra det offentlige til brukerne via Altinn innboks i 2019: 51 874 899
Antall skjemaer sendt inn til offentlige etater via Altinn i 2019: 22 594 750
Antall brukere som var innlogget én eller flere ganger i Altinn i 2019: 4 040 257

[email protected]