Hjem Nyheter Én ladestasjon per 17. elbil

Én ladestasjon per 17. elbil

Ny statistikk fra databasen Nobil viser at det finnes drøyt 13.000 offentlige ladestasjoner i Norge per 1. november i år. Av disse finnes 125 i Drammen kommune.

Én per 14 elbiler 
Vi kan med disse tallene på bordet finne ut hvilke kommuner som har flest stasjoner per elbil registrert i kommunen. På landsbasis er det totalt 193.243 elbiler ved årets inngang, og dette gir 14,4 elbiler per ladestasjon i Norge.
I Drammen kommune er det registrert 2.072 elbiler, og dette blir da 16,6 elbiler per offentlige ladestasjon.

I Buskerud er det Flå kommune som har flest stasjoner i forhold til antall elbiler, med bare 0,4 elbiler for hver stasjon.

«Lade-Toppen»
Det er naturligvis store variasjoner i Kommune-Norge på dette feltet. Noen kommuner har altså flere stasjoner enn elbiler. Dette er da ofte typiske gjennomfartskommuner. Øverst i Norge finner vi Namsskogan i Trøndelag, som kuriøst nok har 14 stasjoner, men bare én elbil. I andre enden finner vi vesle Finnøy kommune i Rogaland, som har tre stasjoner på 390 elbiler. Det gir 130 elbiler per ladestasjon.

Det understrekes fra Nobil at antall ladepunkter ikke nødvendigvis er det samme som antall lademuligheter per stasjon.

På denne landsoversikten finner vi Drammen på 256. plass blant de 346 kommunene som har registrert ladestasjoner. Det er altså 76 kommuner som ikke har ladepunkter, ifølge databasen.  

Elbilforeningen ikke fornøyd
Antall ladestasjoner øker ikke i takt med antall elbiler som ruller ut av bilforretningene. Norsk Elbilforening er ikke spesielt fornøyd med utviklingen.

– Vi synes utviklingen henger etter. Spesielt på hurtiglading opplever elbilister stadig mer kø, sier Unni Berge, kommunikasjonsleder i Norsk Elbilforening. 

– Vi mangler et helhetlig hurtigladenettverk i Norge, for rammevilkårene gjør det lite økonomisk lønnsomt å drifte hurtigladere i distriktene. Private ladeoperatører står klare til å bygge ut, men venter på klarsignal fra staten, poengterer hun.

Spesielt i byer mener Berge at kommunene må ta meransvar.

– Kommunene har et særskilt ansvar for offentlige normalladeladepunkt. Det er særlig viktig der folk har dårlig tilgang til egen parkeringsplass med lading, understreker hun.

[email protected]

 STASJONENE I DRAMMEN

HTS maskinteknikk, Drammen   2
Sykehuset Buskerud, Drammen 7
Waagaardsløkka P-plass, Drammen        4
Blichs gate p-hus                                            21
Automobil-Kompaniet Hurtigladestasjon, Drammen      1
Tinghustomta P-plass, Drammen             4
Strømsø torg P-hus, Drammen                  2
Union Grønland                                              2
Fylkeshuset, Drammen                                2
McDonalds Åssiden, Drammen                 6
Bybrua, Drammen                                          2
Garo, Drammen                                              3
OBAS/Næringsbygg, Drammen                 2
Grev Wedel Parkeringshus, Drammen   4
Magasinet, Drammen                                   3
Konnerud senter                                            4
Marienlyst P-plass, Drammen                    4
Marienlyst stadion                                         2
Sundland, Drammen                                     8
OnePark Kinogarasjen                                  4
Thamsgate P-hus, Drammen                      12
Shell Brakerøya                                                10
Bergstien Tannlegesenter, Drammen     3
Kverneland bil, Drammen                            2
Eltek Valere, Drammen                                4
Gulskogen kjøpesenter, Drammen          10
Drammen fjordpark/Toyota, Drammen 3
Drammen Golfklubb, Skoger                      2
Drammen Taxi, Drammen                           1

 

LADE-TOPPEN I BUSKERUD

Noen kommuner har ikke registrert stasjoner. Noen steder kan det være forsinkelser i registreringen.

Kommune          Elbiler                   Stasjoner            Per elbil
Drammen           2.072                     125         16,6
Nedre Eiker        619                         32           19,3
Øvre Eiker           467                         26           18,0
Lier                        1.418                     78           18,2
Flå                          9                              23           0,4
Hol                         31                           38           0,8
Gol                         46                           45           1,0
Rollag                    10                           6             1,7
Sigdal                    16                           6             2,7
Flesberg              41                           15           2,7
Hemsedal           42                           15           2,8
Nore og Uvdal   13                           4             3,3
Nes (Buskerud) 30                           6             5,0
Krødsherad        40                           7             5,7
Ringerike            714                         115         6,2
Kongsberg          391                         43           9,1
Modum               243                         24           10,1
Hole                      388                         28           13,9
Ål                            84                           4             21,0
Hurum                  449                         20           22,5
Røyken                 1.238                     18           68,8

Norge                   193.243                13.375                   14,4

(Kilde: Nobil/SSB, per 1. november 2019).