Hjem Reportasje En stemme i midten

En stemme i midten

Den første boka, Innvandringsrealisme, kom i 2016. Den andre boka, Balkanisering av Europa, kom i fjor. Byavisa møter forfatteren – som til daglig jobber som rådgiver i den venstreorienterte Tankesmien Agenda – i kaféen på Papirbredden.

– Drammen har bidratt sterkt til den nye innvandringspolitikken i Arbeiderpartiet, forteller han med et smil. Jeg og Masud (Masud Gharahkhani, Stortingspolitiker for Buskerud) har deltatt i partiets Migrasjonsutvalg. Det kan bli regjeringens nye politikk om vi får et skifte. 

Sekulær muslim 

18 år gammel innvandret Sylo (nå 45 år) til Norge fra Kosovo etter krigene på Balkan på 90-tallet. I dag kan han skilte med statsviterutdannelse og sterk yrkeserfaring, blant annet som generalsekretær i NOAS, underdirektør i Utlendingsdirektoratet og representant i Pressens Faglige Utvalg.

I boken forteller han om sitt første møte med Norge, og politimannen som spør: – Hvilken religion tilhører du? Nølende svarer han: – Jeg er vel muslim. 

Han opplever å bli tvunget til å forholde seg til sin religiøse identitet, men har lite eller ingen teologisk kunnskap. Nå er han en ikke-praktiserende, sekulær muslim som feirer de muslimske høytidene med familien.  Manglende kjennskap er nå erstattet med en kunnskapsrik bok om modernisering av Islam. Han vil hylle de progressive muslimske stemmene og samtidig utfordre fordommer mot muslimer.  

Polariseringen

– Jeg synes jeg ser fremgang på en rekke områder, sier han. De progressive stemmene er mer synlige nå. Det gjelder for eksempel kamp for de homofiles rettigheter, likestilling og retten til skilsmisse og det å forlate religionen. Homofili er fortsatt tabu, men for ti år siden uttalte Islamsk råd at det knapt finnes noen homofile muslimer. Nå finnes organisasjonen «Salam» som snakker om å etablere en egen moske for de med en annen seksuell legning. Ett annet eksempel er «De skamløse jentene» som har fått flere priser for sin kamp mot sosial kontroll, æreskultur og kjønnsroller i minoritetsmiljøer. 

– Vi snakker mye om polarisering i dag. Skjer det også innfor det islamske miljøet? 

– Ja, absolutt! På den ene siden radikaliseres flere muslimer. De tar avstand fra den norske kulturen og utvikler en sterkere opposisjonell muslimsk identitet. Andre grupperinger blir mer sekulære og progressive. Begge disse prosessene skjer samtidig. Islam Net, som dyrker renhetstenkningen, klarer å mobilisere ungdommer som er på leting etter en trygg identitet. Men, de mer langsomme og grunnleggende endringene går i positiv retning. Det skjer også på det teologiske området. 

– Hvordan skjer dette? 

– Det er ofte et gap mellom hvordan en muslim skal leve sitt liv og det virkelige livet. Det kan skape frustrasjon og identitetsforvirringer. Derfor havner mange i organisasjoner som skaper trygge rammer. Frihet kan være vanskelig å takle. Med klare retningslinjer for hva som er har?m (forbudt/urent) og halal (tillat/rent), vil flere finne sin beskyttelse der. Vi må ikke glemme at mange, særlig jenter, tar lengre utdanning og flere blir en del av styre og stell i mange muslimske konservative organisasjoner. Dette vil skape endringer over tid.

Støtte de progressive

– Hva skjer når muslimer blir presset fra storsamfunnet?

– Man blir minnet på at man er muslim og blir veldig opptatt av å forsvare seg. Det massive fokuset på islam og muslimer kan oppleves som angrep på ens identitet, noe som kan føre til at de ikke tenker selvkritisk og tar interne prosesser. Selvkritikk er nødvendig, og den fungerer alltid best når den tas internt. Jeg vil med denne boka framheve at den beste strategien for forandring er å støtte de progressive kreftene. Det er som med barneoppdragelsen, uten sammenlikning for øvrig. Vi bør heie når de gjøre noe bra, ikke bare kjefte på gale ting. Vi kan også minne muslimer om gullalderen i Visdommens hus i Bagdad som la stor vekt på kunnskap, nysgjerrighet og innovasjon. Likhetstenkning, også overfor Gud, solidaritet med de fattige og omsorg for de eldre har alltid stått sterk i Islam. Det er slike progressive verdier som bør fremheves som motvekt mot fanatisme.

[email protected]