Hjem Nyheter Engasjert Hytteeierforening

Engasjert Hytteeierforening

Da den snart 85-årige foreningen hadde sitt årsmøte på Landfallhytta, ble det avdekket mye om hva som skjer i Drammensmarka for tiden.

– Blant annet er det flere nye medlemmer som har hytter ved Svarttjern. Siden i fjor vinter har vannstanden i Svarttjern vært svært lav, og det viser seg at vannet renner ut under damkonstruksjonen. Det håper vi i hytteeierforeningen det blir gjort noe med snart av kommunen. Svarttjern har jo vært en perle for markatravere og hytteeiere i over 100 år, , forteller leder Kai Ekstrøm.

Foreningen nådde en milepæl i år da de passerte 170 medlemmer.

Ny rørledning fra Landfalltjern
Ekstrøm er en dynamisk foreningsleder med mange jern i ilden, ikke minst er han en dyktig redaktør av foreningens medlemsblad, Hyttenytt, som utkommer to ganger årlig. På årsmøtet redegjorde han også for Glitrevannverkets planer om ny rørledning fra Landfalltjern og ned til enden av Sletningsveien. Ved såkalte Åssiden høydebasseng skal det etableres en kraftstasjon for å utnytte vannfallet.

– Dette blir jo et stort inngrep i marka, i hvert fall under anleggsperioden. Det positive er at luftstrekket fra Landfalltjern og ned til Sletningsveien vil bli gravd ned i bakken. Selvsagt bra for fugler, fauna og estetikk, mener lederen i Drammensmarka Hytteeierforening.

Ekstrøm synes imidlertid det er litt merkelig at hytteeierforeningen ikke har fått en slik sak til høring. Han fikk tilfeldigvis selv høre om det fordi anlegget går rett over hans egen hyttetomt.   

Hytterenovasjon
Et annet tema på årsmøtet var hytterenovasjon med kildesortering.

– Vi hytteeiere i Drammensmarka har jo bedrevet kildesortering i årevis! Brenner papiravfall i ovnen, også kalt energigjenvinning. Kaster matrester og organisk avfall i utedassen, også kalt kompostering. Det vesle som blir igjen tar vi med oss hjem og kildesorterer i den løsningen vi allerede har betalt for der. Derfor virker forslaget om innføring av renovasjonsavgift for full kildesortering for små, nøkterne skogshytter i Drammensmarka fullstendig malplassert, sier en smule irritert Ekstrøm.

Foreningen er selvfølgelig svært opptatt av dette, og styret er i fin dialog med kommune og renovasjonsselskap for å finne gode løsninger. Foreløpig har imidlertid politikerne lagt denne saken på vent etter bystyremøtet 4. juni.

Bobiler 
Flere av medlemmene i foreningen har også vært bekymret for det økende antall bobiler som overnatter både på Landfalltjern og ved Spiraltoppen.

– På det meste kan det stå seks-syv bobiler på natta på Landfalltjern. Bortsett fra bompengene for å kjøre på veien, er det jo gratis både å parkere og få drikkvann og bruke toalettfasilitetene. Det samme gjelder på Spiraltoppen, så det er klart disse faktorene gjør områdene attraktive. Blant annet i Tyskland finnes det flere reiseplanleggere på nett der bobilturister får anbefalt Landfalltjern som destinasjon. Når det er forbudt å ligge i telt for drammensere ved Landfalltjern, er det kanskje litt merkelig at bobilene har fritt fram til overnatting, undrer Ekstrøm seg over?

Nytt styre
Som seg hør og bør på et årsmøte, ble det selvsagt valgt nytt styre. Det nye styret består av Kai Ekstrøm (leder), Dag Erlend Lohne Mohn (nestleder). Alf Johan Hjelmtvedt (kasserer), Grethe W. Johansen (sekretær) og Sigrun Dahl (styremedlem). 

For øvrig holdt Knut Olaf Kals et interessant foredrag om Thorleif Haug og Haugstua etter årsmøtepostene, mens musiker Terje Rolund klarte å lokke folk ut på dansegulvet i løpet av kvelden med fengende musikk.

[email protected]