Hjem Arkiv Spiralen et kulturminne?

Spiralen et kulturminne?

Spiralen har blitt lyssatt. Foto: Drammen kommune

Ole Thoresen stod i høst fram i Byavisa med sin kamp for å sikre videre eksistens for den opprinnelige anleggsbrakken like ved innløpet til Spiralen – identisk med klubbhuset til Drammens Sportsdykkere gjennom over 50 år.

I sin iver etter å finne dokumentasjon ble han også gjort oppmerksom på at selve Spiralen heller ikke er registrert som kulturminne i kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø, vedtatt av Drammen bystyre 25. september 2018..

Kommunens argumenter for at arbeidsbrakka kan rives er at den ikke er registrert som et kulturminne i denne kommunedelplan. Det stod sort på hvitt fra svaret Thoresen fikk av ordfører Tore Opdal Hansen som begrunnelse for rivning.

– Men heller ikke Spiralen er registrert som kulturminne. Her mener jeg, uavhengig av kommunens oppfatning, at denne svært unike veitunnel-konstruksjonen må vurderes som kulturminne, sier Thoresen.

Ikke gjort nok

Thoresen mener også at kommunen ikke har gjort nok for å fremheve og utnytte potensialet som ligger i markedsføringen av verdens sjette mest spesielle tunnel.

– Uansett høres det snodig ut hvis kommunen forsøker å overprøve CNN. Deres vurdering bør stå like sterkt som en dom fra høyesterett, sier han, og mener tunnelen er blitt et utelatt kapittel fra norsk veibygnings kulturhistorie.

Thoresen opplyser at det er en stor misforståelse at det nye nedre tekniske bygg på cirka 22 ganger 24,7 meter må anlegges i umiddelbar nærhet av tunnelmunning. Thoresen sier videre at det å legge et påkrevet teknisk bygg cirka 150 meter fra tunnelmunning, kun vil medføre noe økt dimensjon på tilførselskabler som skal betjene de første 400 meter med teknisk anlegg inn i veitunnelen.

– Eventuelle «merkostnader» ved å legge nye tekniske bygg ved gressplenen til venstre eller høyre i oppkjøringsveien til Spiralen, vil være minimal, sier Ole Thoresen.
– Da vil både anleggsbrakken kunne bevares, og da vil også steinbruddsområdet rundt inngangen til Spiralen forbli uendret – og også bli bevart.

[email protected]