Hjem Nyheter Får livsgnisten tilbake på Fontenehuset

Får livsgnisten tilbake på Fontenehuset

–Det personlige målet til brukerne er ikke alltid å komme i arbeid. For noen kan det være å komme hit én gang i uken, sier daglig leder Irina Greni.

Brukerne ved Fontenehuset er mangfoldige. Felles for dem alle er at de på et eller annet vis har havnet utenfor det ordinære ni til fire-livet, ofte på grunn av psykisk sykdom. Det kan være vanskelig å forholde seg til samfunnet når man først har havnet utenfor.

–Noe av tiden vår bruker vi på å hjelpe medlemmene i møter med det offentlige, enten det er Nav, kommunen eller helsevesenet, sier Irina.

Ensomhet og angst

På huset er det fullstendig demokrati, og alle får være med på alt, enten det er møter eller oppgaver. Mange ser på Fontenehuset som arbeidsplassen sin, og kommer klokka ni og er der til fire hver dag. Andre bruker huset kanskje en gang i måneden.

–Alle har ulike behov og mål. Noen er uføretrygdet og sliter med ensomhet og angst. For dem kan det være slitsomt nok å komme en dag i uka. Andre igjen har falt utenfor arbeidslivet av andre årsaker, og trenger et treningssted for å forberede seg på å returnere til det ordinære arbeidslivet. Vi tilpasser oss brukeren, og er her for dem, sier Irina.

Fontenehusene i Norge drives ved hjelp av midler fra Helsedirektoratet. Fontenehuset i Drammen får 2,3 millioner kroner derfra, og den samme summen fra Drammen kommune. Det finnes omfattende kvalitetsforskning på at Fontenehus virker, og det er bakgrunnen til den økonomiske støtten.

Samarbeidsavtale

Det er laget en samarbeidsavtale med Drammen kommune om gjensidig utfylling av hverandres tjenester til beste for kommunens innbyggere, og da spesielt de som sliter med psykisk sykdom eller har fått en psykisk knekk og trenger hjelp til å komme seg ut av ensomhet og inn i en meningsfylt hverdag. For noen er det tilbake til arbeidslivet.

–For andre er det uaktuelt, sier medlem Merete. Hun er utdannet lærer og har også jobbet innen psykiatrien. Nå er hun uføretrygdet, men føler likevel at hun har mye å bidra med i et fellesskap.

Ingen sitter og tvinner tommeltotter på Fontenehuset. De kan gjøre det, dersom de ønsker, for det er innredet et eget stillerom for de som har behov for å trekke seg tilbake. Rommet er sjeldent i bruk.

–Rommet står her og skal være en trygg base for de som trenger å være alene en stund, men vi har det så hyggelig i alle våre gjøremål på huset at det er svært sjelden noen har behovet, sier Irina.

Oppskriftshefte

Gjøremålene er mange, og sentralt står kjøkkenet. Hver dag spises det sunn og hjemmelaget lunsj på huset. Alle som ønsker kan skrive seg på de forskjellige oppgavene, enten det er å skrelle gulrøtter eller bake brød. Kjøkkenet og maten har blitt så populært at Fontenehuset har laget et eget hefte med sunne oppskrifter. De går så grundig til bunns i temaet at de har investert i drivhus som står ute på taket av bygget. Her kan de følge maten fra frø til ferdig produkt. Matprosjektet Bedre kosthold for personer med psykiske helseutfordringer ble støttet av Gjensidigestiftelsen, og resultatet er sunn mat hver dag.

Alle kan jobbe

Fontenehuset har også arbeid til deltakerne innen administrasjon, møtevirksomhet, resepsjon og redaksjon.

–Det er mange ting som skal gjøres for å få huset til å gå rundt, sier Irina Greni.

–Arbeidet deles opp i små porsjoner på tavla vi har hengende i fellesrommet, og her kan folk skrive seg på oppgaver de føler seg kallet til.

–Foruten det inne i huset, må vi også levere rapporter til våre samarbeidspartnere, følge opp medlemmer som er ute i jobb og sørge for at vi blir sett og hørt via nettet og sosiale medier.

Overgangsarbeid

Fontenehuset forsøker å knytte til seg arbeidsgivere som vil gi medlemmer arbeidstrening. De har noen samarbeidspartnere i dette prosjektet, men ønsker seg flere. Det kan være i relativt små stillinger, og Fontenehuset har en dedikert oppfølgingsperson for arbeidstakeren og sørger for vikar dersom arbeidstakeren skulle bli syk.

–Det har knapt skjedd, sier Irina.

–Jeg tror vi har opplevd en eller to ganger at vi har måttet trå til med vikar. En av våre medlemmer jobbet i overgangsarbeid i nesten et år, og hadde én sykedag. Det sier litt om viljen og ønsket om å bli brukt til noe fornuftig.

For de medlemmene som ønsker seg ut i fast jobb, har Liv Elin ved Fontenehuset laget en jobbklubb hvor de får råd og hjelp til jobbsøking.

[email protected]