Hjem Nyheter Fabritius ny eier i Eidos

Fabritius ny eier i Eidos

Eidos Eiendomsutvikling AS er største grunneier og ledende aktør i fjordbyutviklingen på Lierstranda ved grensen til Drammen. Ferdig utbygd blir Fjordbyen en helt ny bydel med 10.000 boliger, 20.000 innbyggere, kontor- og næringsbygg, skoler, barnehager og rekreasjonsområder. Byggingen av nytt sykehus på Brakerøya har startet, og i tilknytning til sykehuset skal det også etableres 76.500 kvadratmeter helsepark. Eidos Eiendomsutvikling AS eier 50 % av aksjene i Drammen Helsepark AS.

Eidos Eiendomsutvikling AS eier nær 500 dekar grunneiendom på Lierstranda og leder arbeidet med utviklingen av den nye Fjordbyen. Senere i høst skal selskapet levere forslag til områderegulering.

Oversiktsbilde av området Gilhus-Brakerøya. Fjordbyområdet er totalt på 1,3 millioner kvadratmeter og får 2,5 kilometer strandlinje. Foto: Eidos Eiendomsutvikling

– Det er gledelig å ønske Fabritius velkommen som eier i Eidos Eiendomsutvikling AS sammen med Bane NOR Eiendom og Lier kommune. For Lier kommune har det vært viktig å finne en ny medaksjonær som har finansiell kapasitet, kompetanse til å utvikle fjordbyen og et langsiktig perspektiv, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Spennende byutviklingsområde

– Vi er meget godt fornøyde med vårt oppkjøp i Eidos Eiendomsutvikling. Selskapet er nå godt rustet til å spille en stor og viktig rolle i utviklingen av Lierstranda. Med dagens eierstruktur er vi trygg på realiseringen av Fjordbyen, et prosjekt som vil strekke seg over mange år, sier adm. direktør Asgeir Solheim i Fabritius.

– Bane NOR Eiendom har vært aktiv grunneier på Lierstranda i lang tid. Vi kjøper oss nå ytterligere opp i området fordi dette er et utrolig spennende byutviklingsområde. Slik vi ser det, har Fjordbyen alle muligheter til å bli et viktig knutepunkt og et fantastisk arbeids- og bosted rett ved sjøen. I utviklingen av området vil vi vektlegge bokvalitet, samspill med naboområder og ikke minst bærekraft, sier Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom.

Folk, fjord og fremtid

Den nye fjordbyen innerst i Drammensfjorden kan doble Lier kommunes innbyggertall. Strandlinjen skal gjøres tilgjengelig, og her skal det bygges moderne, urbant og i tråd med prinsippene for grønne Lier.

– Vi er godt i gang med å bygge et lag som setter oss i stand til å nå målene våre for en klimanøytral fjordby der folk, fjord og fremtid møtes, sier Gunn Cecilie Ringdal.

Fabritius og Gjelsten-systemet har en lang historie på Lierstranda, og var med på å lansere ideen om Fjordbyen tilbake i 2006.

– Dette er et enormt prosjekt med store muligheter for å skape noe helt spesielt, og det er et privilegium for oss å kunne samarbeide med Bane NOR Eiendom, Eidos Eiendomsutvikling og Lier kommune om dette spesielle prosjektet, sier Asgeir Solheim i Fabritius.

[email protected]