Hjem Nyheter Fagskolene er tildelt flere studieplasser

Fagskolene er tildelt flere studieplasser

? Dette gir gode muligheter til å bruke den spesielle tiden vi er i til påfyll av kompetanse, sier fylkesråd for utdanning i Viken, Siv Henriette Jacobsen.

Fagskoler tilbyr yrkesfaglig utdanning på nivå med høgskoler og universitet.

Mange har en krevende jobbsituasjon på grunn av koronarestriksjonene, og kanskje er dette en gunstig tid for å heve kompetansen sin. For næringslivet kan det også være aktuelt å tilby sine ansatte å bruke arbeidstid på kompetanseheving. Går du med «en student i magen», er det altså bare å kaste deg på.

? I Viken har vi som mål å tilby så målrettede studier som mulig til så mange som mulig, og dette ekstratilskuddet gjør at vi kan dekke en større del av behovet for kompetanseheving både for innbyggerne, kommunene og næringslivet, sier Jacobsen.

Fagskolene har en rekke studietilbud, og de samarbeider også med arbeids- og næringslivet for å tilrettelegge studier og kurs etter behov. Fleksible studiemodeller, som for eksempel modulbaserte kurs, deltids- og heltidsstudier, gjør at et studium på en fagskole kan være akkurat det som passer deg i den livs- eller arbeidssituasjonen du er i.

Fylkeskommunen har ansvaret for å tilgjengeliggjøre kompetansehevende tilbud for innbyggerne, og legger til rette for både fylkeskommunale skoler og private aktører.
Fagskolene er i utgangspunktet underlagt samordna opptak, med søknadsfrist i april. Men mange av skolene tilbyr studier med løpende opptak. Du finner mer informasjon på skolenes hjemmesider eller ved å ta kontakt direkte med skolene.

[email protected]