Hjem Reportasje FAKTA: Frithjofs saga

FAKTA: Frithjofs saga

Frithjofs saga var en islandsk fornaldersaga fra 1300 uten historisk grunnlag. Den svenske nasjonalskalden Esaias Tegnér grep tak i historien og gjendiktet den. Boken ble Keiser Wilhelm IIs yndlingslektyre.

Kort fortalt: Frithof den frøkne (modige) var sønn av en høvding i Sogn og ville gifte seg med kongsdatteren Ingeborg. De elsket hverandre, men hun ble giftet bort til den mektige og mye eldre kong Ring på Ringerike fordi han krevde råderett over store deler av Sogn. For å unngå krig ble han lovet den vakre Ingeborg. Frithjof dro da i viking og samlet mye gods og gull. Han kom deretter til kong Ring for å bli hans rådgiver og venn. Etter kongens død fikk han Ingeborg. – Keiseren kunne store deler av boken utenat.