Hjem Nyheter FAKTA: Hva er vold?

FAKTA: Hva er vold?

«Vold er en handling rettet mot en annen person, som gjennom denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil», ifølge forfatter av boken «Meningen med vold» utgitt på Kommuneforlaget, og gründer av Alternativ til vold i 1987, Per Isdal.

–Psykisk vold, materiell vold, digital vold, økonomisk vold, fysisk vold, seksuell vold, latent vold er betegnelser som brukes for å forklare de ulike formene for vold som mennesker utsettes for, ifølge Dinutvei.no.

I straffelovens paragraf 282 defineres vold i nære relasjoner som «nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektninger i rett nedstigende linje, slektning i rett oppstigende linje, noen i sin husstand eller noen i sin omsorg». Det vil si nære relasjoner som også omfatter søsken, barn, foreldre, besteforeldre og barnebarn. I veiviseren inkluderes også storfamilie, partner, kjæresterelasjoner og bofellesskap som nære relasjoner, beskriver Drammensregionens interkommunale krisesenter på sin hjemmeside.