Hjem Reportasje FAKTA: Lauritz Hervig

FAKTA: Lauritz Hervig

  • Lauritz Christiansen Hervig kom som 17-åring til Drammen fra Modum hvor han var født 17. april 1843. Han var sønn til Christian Hervig som i tidsrommet 1851-1860 var stortingsrepresentant fra Buskerud. I perioden 1852-1865 var han også ordfører i Modum. Slik satte han en standard for sønnen.
  • I Drammen virket Lauritz først som handelsbetjent hos den bare fem år eldre kjøpmann Martinius Aass fram til 1868. Så tok han opp arven etter faren.
  • I 1869 fikk han kjøpt på auksjon Nordre Fjell gård der eieren var gått konkurs, og ble gårdbruker. Faren var velholden og hadde vel kanskje en finger med i finansieringen.
  • Allerede i 1874 ble Lauritz Hervig innvalgt i Skoger herredstyre og var fra 1876 bygdas ordfører uavbrutt i 28 år.
  • Banksjef i Skoger Sparebank ble han i 1881, og var det til 1912.
  • Det var ved stortingsvalget i 1888 at Hervig første gang prøvde å bli innvalgt som representant for Jarlsberg og Larviks amt. (Byene i amtene valgte egne representanter.)
  • Han oppnådde en plass som bare 4. varamann. I stortingsperioden 1895-1897 ble han valgt som 1. varamann, men da representanten Hans Jacob Aschjem ble syk og døde 11.3 1895, møtte Lauritz Hervig som fast representant resten av perioden.
  • For perioden 1898-1900 ble han valgt som den andre av fire faste amtsrepresentanter. I begge sine perioder satt han i veikomiteen. Stortingsperiodene den gang var på 3 år.