Hjem Annet Fakta om skattemeldingen:

Fakta om skattemeldingen:

 • Skattemeldingen inneholder en foreløpig skatteberegning. 8 av 10 (2,8 millioner) ligger an til å få skatt til gode når skatteoppgjøret er klart, mens 2 av 10 (800.000) sannsynligvis må betale restskatt. For de som fikk skatt til gode var snittbeløpet 11 900 kroner mens snittbeløpet for de som fikk restskatt var 25 000 kroner.
 • Beløpene på restskatt og skatt til gode er foreløpige. Det er først når du får skatteoppgjøret at du får endelig beregning av skatt. I skatteoppgjøret er det tatt hensyn til eventuelle endringer og nye opplysninger du selv har utført. Skatteoppgjøret er klart mellom april og oktober.
 • Noen får ikke foreløpig skatteberegning i skattemeldingen, som for eksempel de som har fått skattemelding for næringsdrivende og deres ektefeller og andre med mer komplekse skatteforhold. I den nye skattemeldingen blir foreløpig skatteberegning oppdatert med en gang hvis du legger til opplysninger om bil eller bolig, eller hvis du gjør endringer.
 • I fjor brukte 7 av 10 lønnstakere og pensjonister leveringsfritak. Det vil si at de ikke gjorde noen endringer, men lot den forhåndsutfylte skattemeldingen bli leverte automatisk ved leveringsfristen. De aller fleste som leverer skattemeldingen, leverer den elektronisk. Leverer du den på papir får du skatteoppgjøret tidligst i august.
 • 4 millioner får skattemeldingen kun elektronisk. Disse får varsel på e-post når skattemeldingen er tilgjengelig. 
 • Skatteetaten sender 695 000 skattemeldinger på papir. Det er 90 000 færre enn i fjor, og antallet faller år for år. De som mottar skattemeldingen på papir er de 200 000 som har reservert seg mot å motta elektronisk kommunikasjon fra stat og kommune, og alle som vi ikke har e-postadresse eller mobiltelefonnummer til. De sistnevnte får skattemeldingen både elektronisk og på papir. 
 • Skattemeldingen for 2019 er sendt ut på flere språk og målformer.
  Bokmål: ca. 4,3 millioner
  Nynorsk: ca. 470 000
  Samisk: ca. 200
  Engelsk: ca. 175 000